BDAR
gdpr

2017-ieji: realių pokyčių metai

Data

2017 12 13

Įvertinimas
1
2017 doc.jpg

Vidaus reikalų ministerija pristato metinių darbų ataskaitą. Pasak vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno, kai kurie pokyčiai buvo greiti ir konkretūs, kitiems padėti rimti pamatai.

Trumpą darbų pristatymą galite rasti čia: 2017 m. rezultatai ir ateities iššūkiai

Vienas pagrindinių šių metų pasiekimų – parengtas naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas, kuriuo siūloma keisti valstybės tarnybos koncepciją, siekiant efektyvesnės, greitesnės, lankstesnės, prestižinės ir į paslaugos kokybę orientuotos valstybės tarnybos.

„Įstatymas jau suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis – tikimės, kad Seimas atvers kelius pertvarkai, kurios naudą pajustų ir gyventojai, ir valstybės tarnautojai“, – sako vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Tai pat parengtas naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas – sudaromos teisinės galimybės pareigūnų darbo užmokesčiui didėti, darbo sąlygoms gerėti.

Parengtos pataisos dėl gyvenamosios vietos deklaravimo – gyventojai nepraras socialinių garantijų neturėdami kur deklaruoti gyvenamosios vietos, pakaks nurodyti faktinę gyvenamąją vietą. 

Parengtas ir Seimo priimtas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo naujos redakcijos projektas, taip pat jį lydintys įstatymų projektai, sudarantys prielaidas efektyviau taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones ir sukuriantys nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikoms.

Baudžiamoji atsakomybė už bandymą papirkti – įstatymo pataisomis siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už bandymą papirkti rinkėją. Iki šiol baudžiama, jei nustatoma, kad papirkimas galėjo paveikti rinkimų rezultatus.

Nusikalstamų veikų užkardymas – bus sudarytos galimybės blokuoti įtartinus telefonus (IMEI), nereikės registruoti visų išankstinio mokėjimo SIM kortelių.

Nereikės vairuotojo pažymėjimo – užteks vežiotis asmens dokumentą.

Parengti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama iki 3 metų prailginti pradedantiesiems vairuotojams išduodamo pažymėjimo galiojimo laiką. Siekiama patogesnės paslaugos jauniems vairuotojams.

Ministro įsakymu atsisakyta praktinio vairavimo egzamino aikštelėje, egzaminas vykdomas realiomis eismo sąlygomis. Taip siekiama gerinti vairuotojų parengimą ir didinti eismo saugumą.
 

PERTVARKOS IR INICIATYVOS

Parengta Ginklų fondo reorganizacija, atsisakant monopolinės prekybos trumpaisiais šaunamaisiais ginklais (teikiama Seimo pavasario sesijai).

Parengta Migracijos sistemos reforma – gryninant funkcijas, siekiant paslaugą padaryti greitesne ir patogesne, bus siūloma išformuoti departamentą, funkcijas paskiriant kitoms taryboms (teikiama Seimo pavasario sesijai).

Inicijuotos diskusijos dėl įstatymo, pagal kurį Lietuvoje veiktų vienas pagalbos numeris 112, įgyvendinimo. Sprendimai ir darbų planas teikiamas pavasarį.

Įvykdytas Vidaus reikalų ministerijos vidinis optimizavimas, atsisakyta 10 proc. darbuotojų paslaugų.

Įvertinta vykdoma Policijos reforma, pakoreguotos veiklos gairės.

Parengtos įstatymo pataisos, įgalinančios Valstybės sienos apsaugos tarnybos vidines pertvarkas optimizuojant veiklą.

Perimta Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia. Bažnyčia išvalyta, atverta bendruomenei (vyksta koncertai, toliau vykdomi tvarkymo darbai).

Parengta Viešojo saugumo akademijos koncepcija – akademijoje būtų integruotas pakopinis viešojo saugumo personalo (pareigūnų) profesinis rengimas ir aukštojo mokslo studijos. Numatoma akademijos veiklos pradžia – 2018/2019 m.

Paskirti nauji Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovai. Iš vidinių ministerijos rezervų FNTT sustiprinta techniškai (nauji kompiuteriai, ryšio priemonės).

Surengtos plataus masto Vidaus reikalų ministerijos kuruojamų tarnybų taktinės lauko pratybos, skirtos hibridinėms grėsmėms atremti. Pratybų pamokos lėmė tarpinstitucinio bendradarbiavimo peržiūrą, sustiprinimą, pareigūnų mokymo korekcijas.

Suvaldyta situacija Migracijos departamente, kai dėl sutrumpėjusių terminų ėmė strigti vizų išdavimas. Į Migracijos departamentą laikinai perkelti keli ministerijos darbuotojai ir 10 policijos migracijos skyrių darbuotojų. 

Visoje Lietuvoje ir ypač intensyviai 13-oje savivaldybių, kuriose nustatoma daugiausiai prekybos žmonėmis aukų, buvo vykdoma informacinė kampanija apie prekybos žmonėmis grėsmes ir teikiamą pagalbą prekybos žmonėmis aukoms lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

KOVA SU KORUPCIJA

Įdiegta Vidaus reikalų ministerijos pasitikėjimo linija: (8 5) 271 8788, [email protected]. Vidaus reikalų ministro įsakymu kuruojamoms įstaigos rekomenduota nevykdyti pirkimų iš vieno tiekėjo.

Išaiškintas sisteminis ugniagesių išnaudojimas, nušalinta dalis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybės.

Inicijuoti tyrimai Migracijos departamente.


REGIONINĖ POLITIKA

Su socialiniais partneriais parengta Baltoji knyga, kuri taps pagrindu Vyriausybės regioninės politikos strateginiam planui.

Savivaldai pristatyta greito investavimo priemonė, leidžianti lengviau pritraukti investuotojus.

Seimas priėmė Vidaus reikalų ministerijos inicijuotas ir parengtas Regioninės plėtros įstatymo pataisas – nustatė, kad socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlyti atstovai regionų plėtros tarybose turi sudaryti 1/3 visų narių.

Sukurtas IT įrankis, leidžiantis detaliai analizuoti Lietuvos žemėlapį, paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą, gyventojų demografiją ir kitus rodmenis. Šis įrankis naudojamas planuojant valstybės investicijas, vertinant projektų tikslingumą. 


PAREIGŪNŲ GEROVĖ

Padidintas statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokestis

VRM statutinės įstaigos

Vidutinis darbo užmokestis Eur

Realus didėjimas 2017 m. (proc.)

2016 m.

2017 m.

Policija

781

883

13,1

PAGD prie VRM

656

743

13,3

VSAT prie VRM

662

742

12,1

VST prie VRM

705

759

7,7

VAD prie VRM

885

1062

20,0

FNTT prie VRM

984

1094

11,2


STATUTINĖS TARNYBOS

Viešojo saugumo tarnyba

Optimizuojama Viešojo saugumo tarnybos struktūra ir valdymas (išgryninamos funkcijos, didinamas reagavimo operatyvumas). Įsteigtas viešųjų pirkimų skyrius, įsteigtas Klaipėdos dalinys.

Sustiprinta Viešojo saugumo tarnybos specialioji parengtis:
• 49,6 proc. atnaujinta (įsigyta) ginkluotė, atitinkanti NATO standartus;
• įsigytos specialiosios ir asmens apsaugos priemonės, užtikrinančios pareigūnų saugumą;
• gauta NATO standartus atitinkančios ginkluotės už 910 495 Eur, pasirašytos sutartys dėl ginkluotės įsigijimo už 307 800 Eur;
• įsigyta 22 vnt. elektros impulsinių prietaisų „Taser X26P“, po 64 vnt. neperšaunamų liemenių ir šalmų, optinių artintojų, 16 vnt. naktinio matymo prietaisų.


Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Optimizuojama tarnybos struktūra, efektyvinama tarnybos veikla, centralizuojamos bendrosios funkcijos. Prognozuojamas šių pertvarkymų ekonominis efektas – apie 800 tūkst. Eur.

Įdiegtos modernios sienos stebėjimo technologijos prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika ir Rusija:
• Varėnos rinktinės Purvėnų, Druskininkų, Tribonių užkardų ruožuose, Ignalinos rinktinės Švenčionių ir Pavoverės užkardų saugomuose valstybės sienos ruožuose (iš viso 180 km ruože);
• baigiama diegti sienos stebėjimo sistema Pagėgių rinktinės Rociškių užkardos saugomame valstybės sienos ruože (22 km);
• nuo 2017 m. gruodžio 31 d. ES išorės sienos (Lietuvos dalies), stebimos taikant modernias sienos stebėjimo technologijas, dalis sudarys 49,3 proc. (2016 m. – 33 proc.);
• atnaujinta sienos stebėjimo sistema Pagėgių rinktinės Bardinų užkardos saugomame valstybės sienos ruože (27,5 km);
• pastatyta tvora pasienyje su Rusija – 44 km. 2018 m. numatoma ruože įdiegti modernias stebėjimo sistemas.


Policija

Nuo 2017 m. birželio 1 d. centralizuotos visų policijos įstaigų personalo administravimo funkcijos, įgyvendintas buhalterinės apskaitos centralizavimo II etapas.
2017 m. sutrumpėjo reagavimo laikas į visų kategorijų įvykius. Į A kategorijos įvykius sausio – rugpjūčio mėn. buvo sureaguojama vidutiniškai per 7,20 min., o rugsėjo mėn. – per 6,53 min.

Įdiegta bendra policijos veiklos informacijos teikimo linija – bendras informacijos teikimo telefonas
8 700 6000 ir el. paštas [email protected]

Įdiegta aliarmo (pagalbos mygtukų) sistema, skirta nuo pakartotinio smurto artimoje aplinkoje apsaugoti jau nukentėjusius asmenis. 


Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

Optimizuota departamento ir jam pavaldžių įstaigų struktūra. Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinta nauja departamento administracijos struktūra. Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. optimizuotos apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Buvo panaikintos 76 vadovų pareigybės. Ekonominis pertvarkų efektas – apie 1,2 mln. eurų.

Pagerinta paslaugų kokybė bendruoju pagalbos numeriu 112. 81 proc. skubios pagalbos skambučių numeriu 112 atsiliepta ne ilgiau kaip per 8 sekundes (2016 metų vidurkis ¬– 76 proc., teigiamas pokytis – ¬5 proc.).

Bendrajame pagalbos centre (BPC) įdiegti ir nuo šių metų pradžios taikomi nauji skambinančiojo skubios pagalbos telefono numeriu 112 vietos nustatymo metodai. Vidutinis skambinančiojo vietos paieškos plotas sumažėjo daugiau nei 10 kartų.

Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinime skaičius vien per 3 šių metų ketvirčius išaugo 10 procentų, o savanorių ugniagesių, vykdančių visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje ¬– net 65,5 procentais. Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos turi sudariusios daugiau nei 1,5 tūkstančio sutarčių su savanoriais ugniagesiais.

Savanoriu ugniagesiu tapo ir vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.


TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Vilniuje pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimas „Dėl abipusės pagalbos ir bendradarbiavimo nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo į nelaimes srityje“.

Vidaus reikalų ministerija, vykdydama LRV programos nuostatose numatytą siekį stiprinti Baltijos valstybių vienybę ir bendradarbiavimą, palaiko aktyvius ryšius su Latvija bei Estija ir šiais metais Lietuvoje organizavo Baltijos šalių ministrų, atsakingų už regioninę politiką ir vietos savivaldą, bei vidaus reikalų ministrų susitikimus.

Jerevane pasirašytas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Armėnijos Respublikos sporto ir jaunimo reikalų ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje.

Pasirašytas susitarimas su Jungtiniais Arabų Emyratais, kuriuo lietuviškas vairuotojo pažymėjimas pripažįstamas ir JAE.

Vidaus reikalų ministerija yra atsakinga už Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Viešojo valdymo komitetą ir, kaip atsakinga institucija, koordinavo Lietuvos stojimo į EBPO Viešojo valdymo komitete peržiūrą. Vidaus reikalų ministras šių metų pavasarį dalyvavo komiteto posėdyje Paryžiuje – jo metu Lietuva atsiskaitė komiteto nariams dėl veiklos, siekiant įgyvendinti stojimo procese numatytas rekomendacijas. Šių metų lapkričio pabaigoje Viešojo valdymo komitetas priėmė teigiamą sprendimą dėl Lietuvos stojimo į EBPO.

Pasirašytas susitarimas su Italijos vidaus reikalų ministru dėl galimybės Lietuvos pareigūnams dalyvauti atrenkant perkeliamus pabėgėlius.

Taline Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos asociacijos šalių – Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos atsakingi ministrai pasirašė e. valdžios deklaraciją.