2021-01-22

A. Bilotaitė: kad įvyktų proveržis regionuose, turime žiūrėti viena linkme

Šiandien vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė nuotolinio susitikimo metu su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais aptarė Vyriausybės programos regioninės plėtros priemonių planą. Vienas iš pagrindinių vidaus reikalų ministrės tikslų – tolygus ekonominis augimas ir prieinamos paslaugos visiems Lietuvos gyventojams.

Pernai buvo priimtas Regioninės plėtros įstatymas, kuris šalies regionams suteiks daugiau įgaliojimų ir kompetencijų, o regionų plėtros taryboms – teisinį statusą. Siekiant tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį, Vidaus reikalų ministerija planuoja konkrečias priemones regionų ekonominiam augimui.

„Regionų plėtros planai bus rengiami, atsižvelgiant į vidinį kiekvieno regiono potencialą. Ekonominiams centrams stiprinti, pramoninių teritorijų išvystymui taip pat planuojamos ir 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijos,“ – kalbėjo ministrė A. Bilotaitė.

Norint užtikrinti verslo atstovavimą vystant šalies regionus, Regioninės plėtros įstatyme nustatyta prievolė regiono plėtros tarybai įsteigti patariamąją Kolegijos partnerių grupę, kurios sudėtyje privalo būti ir verslo atstovai. Regiono plėtros taryba privalės derinti savo priimamus sprendimus su šia grupe, t. y. gauti išvadą dėl regiono plėtros tarybos priimamų sprendimų.

„Kad įvyktų proveržis regionuose, turime žiūrėti viena linkme. Tiek ministerijos, tiek savivaldybės, tiek verslai turime suglausti pečius ir dirbti vienam tikslui,“ – kalbėjo vidaus reikalų ministrė.

Siekiant stiprinti savivaldybių ir Regioninių plėtros tarybų administracijų ekspertinius gebėjimus, Vyriausybės programos priemonių plane numatytos priemonės, skirtos stiprinti savivaldybių ir regionų plėtros tarybų strateginio planavimo, finansų, žmogiškųjų išteklių, projektų valdymo gebėjimus.

Be to planuojama sukurti kompetencijų centrą, skirtą teikti regionų plėtros taryboms tyrimų, analizės, prognozavimo ir konsultavimo paslaugas, reikalingas rengiant ar įgyvendinant regionų plėtros planus, numatant galimybes dedikuotiems ekspertams veikti kiekviename regione.