BDAR
gdpr

ADIC veiklos rezultatas - 5 milijonai išrašytų naujos kartos asmens dokumentų

Data

2011 12 01

Įvertinimas
0

Vienuolikos mėnesių veiklos rezultatams aptarti 2011 m. lapkričio 29 d. Asmens dokumentų išrašymo centre prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ADIC) buvo sukviestas visuotinis darbuotojų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo vidaus reikalų viceministras Gintaras Steponas Vyšniauskas.

2011 m. lapkričio 25 d. ADIC išrašė penkiamilijonąjį asmens dokumentą. Su įspūdingu ir puikiu rezultatu visus susirinkusius pasveikino ADIC direktorius Ramūnas Žičkis.

ADIC darbuotojus vienija siekis būti pažangia, kokybiškai dirbančia, atvira, nuolat tobulėjančia organizacija. Tai skatina ieškoti vis naujų galimybių. R.Žičkis džiaugėsi, kad įgyvendintos pirmosios darbuotojų pateiktos idėjos dėl popieriaus taupymo, padidinti atlyginimai tvarkytojams ir specialistams, parengta darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vertinimo tvarka. Visi duomenys apie asmens dokumentų išrašymo rezultatus yra skelbiami ADIC interneto svetainėje. Savalaikis asmens dokumentų išrašymas, ADIC darbuotojai ir darbo sąlygų užtikrinimas buvo ir toliau lieka ADIC prioritetais.

Susirinkime pranešėjai Vytautas Kašėta, Laimutis Krikštaponis ir Justas Klimavičius darbuotojams pristatė sėkmingai nuveiktus darbus, naujus iššūkius, laukiančius ateityje, pateikė naujas tobulėjimo galimybes, kurios paremtos nuolatiniu bendradarbiavimu su pažangiausiais asmens dokumentų išrašymo įrangos bei asmens dokumentų blankų gamintojais.

Šiais metais ADIC įdiegta Kokybės vadybos sistema (toliau - KVS), atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, bei Informacijos saugumo valdymo sistema (toliau - ISVS), parengta Leidimo gyventi blanko privalomoji forma, atliktas Asmens tapatybės kortelių blankų pirkimas, įvykdytas Asmens dokumentų gamybos informacinės sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimas, atlikti struktūriniai pakeitimai, leidžiantys efektyviau dirbti, įvykdyti ir vis dar vykdomi darbuotojų mokymai, susiję su KVS ir ISVS diegimu, ir daugelis kitų darbų.

Asmens dokumentų išdavimas apima įvairių įstaigų darbą, todėl bendros veiklos kokybę didele dalimi apsprendžia ne tik ADIC darbuotojai ir šiuolaikiška dokumentų išrašymo įranga, bet ir iš migracijos tarnybų ir Lietuvos Respublikos ambasadų bei konsulinių įstaigų gaunami asmens duomenys, reikalingi dokumentų išrašymui. Kokybei užtikrinti jautriausi asmens veido atvaizdo duomenys. Duomenų kokybę įtakoja asmens duomenis nuskaitančią įrangą aptarnaujančių darbuotojų motyvacija, kvalifikacija ir tinkamos aplinkos sąlygos. Todėl išvien stengiamės dirbti efektyviai, kad mūsų kokybės rezultatai būtų juntami kiekvienam gyventojui.

Jau nuo 2012 m. sausio 1 d. ADIC pasiruošęs išrašinėti Biometrinius leidimus gyventi. Kitų metų rugsėjo mėnesį ADIC turėtų pradėti išrašinėti ministrų ir valstybės pareigūnų pažymėjimus, o nuo 2013 m. - dviejų rūšių pilietybę patvirtinančius pažymėjimus.

Karjeros laiptais kopiančiam ir su ADIC atsisveikinančiam Justui Klimavičiui buvo įteiktas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro padėkos raštas ir išrašyto 5 mln. naujos kartos asmens dokumento bendraautoriaus atminimo ženklas.

Viceministras Gintaras Steponas Vyšniauskas pasveikino visus ADIC darbuotojus ir palinkėjo sėkmės siekiant užsibrėžtų tikslų.

Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos informacija