BDAR
gdpr

Apskritojo stalo diskusijoje aptartos vietos bendruomenių organizacijų problemos ir perspektyvos

Data

2011 11 24

Įvertinimas
0

Lapkričio 23 d. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vyko Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos ir VRM atstovų apskritojo stalo diskusija „Vietos bendruomenių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo problemos ir perspektyvos„.

Pradėdamas susitikimą, vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas pažymėjo, kad bendruomenių organizacijų veikla vertintina kaip viena iš itin veiksmingų vietos demokratijos iniciatyvų, todėl būtinas nuolatinis ir konstruktyvus šių organizacijų ir savivaldybių institucijų dialogas.

Diskusijoje dalyvavo Vilniaus bendruomenių asociacijos, Kauno bendruomenių centrų asociacijos ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovai, VRM Viešojo valdymo politikos departamento direktorius Paulius Skardžius bei Viešojo valdymo politikos departamento ir Regioninės politikos departamento valstybės tarnautojai.

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas Arimantas Račkauskas supažindino su šios organizacijos struktūra, veiklos tikslais ir problemomis. Jis ypač akcentavo miesto bendruomenių veiklos specifines problemas - bendruomenių organizacijų finansavimo trūkumą bei vietos valdžios dėmesio stoką.

Viceministras S. Šiupšinskas, pristatydamas VRM veiklos kryptis plėtojant vietos savivaldą, sakė, kad yra parengtos Vietos savivaldos įstatymo pataisos, supaprastinančios apklausų organizavimo tvarką ir sudarančios galimybes gyventojams aktyviau dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus.

Kaip viena iš bendruomenių veiklai svarbių krypčių buvo pristatyta ir VRM veikla koordinuojant Europos Sąjungos paramos panaudojimą, regioninės politikos nuo 2014 m. nuostatos.

Apskritojo stalo diskusijos dalyviams gyvai aptariant bendruomenių organizacijų veiklos, jų finansavimo bei santykio su savivaldybėmis problemas, buvo išryškintos galimos tolesnio VRM ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos bendradarbiavimo sritys, buvo sutarta, kad šalims itin naudingas tolesnis keitimasis informacija bei abipusės konsultacijos, be kita ko, rengiant teisės aktų projektus.