copyright

Aptartas bendradarbiavimas su bažnyčia, rūpinantis pareigūnų sielovada ir prekybos žmonėmis nusikaltimų prevencija

Data

2016 10 13

Įvertinimas
0
kapelionai1.jpg

Spalio 12 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) sekretoriate įvyko Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovybės susitikimas su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu ir Lietuvos policijos kapelionais.

Susitikime, kuriame dalyvavo VRM kancleris Algirdas Stončaitis, VRM vyriausiasis patarėjas Povilas Malakauskas, įstaigų prie VRM – Policijos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai, buvo aptarti bendri iššūkiai, susiję su vidaus reikalų statutinėse įstaigose tarnaujančių katalikų sielovada. Taip pat diskutuota apie bendrą darbą užkertant kelią prekybai žmonėmis bei teikiant pagalbą šių nusikaltimų aukoms, remiantis šių metų birželį VRM pasirašyta šv. Mortos iniciatyvos įgyvendinimo gerų ketinimų deklaracija.

VRM kancleris A. Stončaitis susitikimo metu pasidžiaugė pažanga kovos su prekyba žmonėmis srityje ir tuo, jog ši sritis jau yra koordinuojama Vyriausybės lygmeniu. Jis taip pat akcentavo, kad bažnyčios atstovų vaidmuo yra ypatingai svarbus, kompleksiškai kovojant su pačiomis šių nusikaltimų priežastimis – siekiant užtikrinti geresnę kovos su prekyba žmonėmis prevenciją, efektyvesnį darbą su nusikaltimų aukomis ir jų apsaugą.

Padėkojęs už darbą policijos kapelionams A. Stončaitis taip pat pasidžiaugė, kad, remiantis VRM ir LVK pasirašytu susitarimu dėl statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų sielovados, netrukus kapelionai rūpinsis ir pasieniečių ir ugniagesių gelbėtojų sielovada – šiose įstaigose bus įsteigtos kapelionų ar dvasinių asistentų pareigybės.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas susitikimo metu padėkojo už VRM indėlį, pagalbą ir pasiektą pažangą, plėtojant ryšius su dvasininkija ir siekiant bendrai spręsti visuomenei opias problemas. Jis taip pat pažymėjo, jog prekyba žmonėmis yra viena didžiausių problemų pasauliniu mastu, todėl bažnyčia pasirengusi aktyviai įsitraukti teikiant pagalbą ir siekiant efektyvesnės šių nusikaltimų prevencijos.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarti esami iššūkiai, rūpinantis pareigūnų sielovada, galimybės kapelionams dalyvauti pilietiškumo ugdymo programose ir statutinių įstaigų vykdomoje prevencinėje veikloje, skirtoje užtikrinti visuomenės saugumą.

Prieita vieningos nuomonės, jog siekiant spręsti opiausias ir jautriausias visuomenės problemas svarbus aktyvesnis savivaldos vaidmuo, taip pat – konkrečių problemų nustatymas atskirose šalies savivaldybėse, siekiant efektyvesnės jų prevencijos. Sutarta artimiausiu metu surengti tam skirtas planavimo sesijas, kuriose taip pat dalyvautų savivaldos, bažnyčios, bendruomenių atstovai.