BDAR
gdpr

Aptartas Nacionalinės Vidaus saugumo fondo programos įgyvendinimas

Data

2017 03 29

Įvertinimas
0
VSFposedis.jpg

Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vykusiame 11–ajame Vidaus saugumo fondo (VSF) stebėsenos komiteto posėdyje buvo apsvarstyta Nacionalinės VSF 2014–2020 m. programos įgyvendinimo eiga ir pristatyti šios programos veiksmų įgyvendinimo plano pakeitimai.

Taip pat patvirtintas VSF nacionalinės programos 2016 m. įgyvendinimo ataskaitos projektas, kuris iki šių metų kovo 31 d. bus pateiktas vertinti Europos Komisijai (EK). 

Posėdyje, kuriam pirmininkavo vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys, dalyvavo EK Vidaus reikalų ir migracijos generalinio direktorato atsakingasis pareigūnas Matthijs Korzilius ir su VSF programos įgyvendinimu susijusių institucijų atstovai.

Posėdžio metu pažymėta, kad iki 2017 m. kovo 1 d. pagal VSF Vizų ir sienų priemonę yra pasirašytos 54 projekto finansavimo sutartys, projektams įgyvendinti jau yra skirta 43,17 proc. visų 2014-2020 m. laikotarpiui numatytų VSF lėšų. 

Dar geresni rezultatai pasiekti įgyvendinant VSF policijos bendradarbiavimo priemonę – čia VSF finansavimas skirtas 37 projektams, kurių vertė siekia 57,14 proc. 2014–2020 m. laikotarpiui numatytų VSF lėšų.

VSF programos projektus įgyvendina įstaigos prie VRM – Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, taip pat – Užsienio reikalų ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos ir kitos valstybės institucijos.
  
VSF 2014–2020 m. programai įgyvendinti EK skyrė 195,95 mln. eurų ES lėšų. Programos veiksmų įgyvendinimo plane minėtu laikotarpiu iš viso numatyta įgyvendinti 182 projektus:  114 projektų pagal Sienų ir vizų finansinės paramos priemonę (154 mln. eurų skirta Specialiai tranzito schemai,  25,8 mln. eurų – Sienų ir vizų priemonei įgyvendinti) ir 68 – pagal Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonę (skirta 16,1 mln. eurų).