Aptartos Baltijos jūros regiono valstybių pastangos ir bendri iššūkiai, kovojant su organizuotu nusikalstamumu

Data

2016 11 25

Įvertinimas
0
masssss.jpg

Lapkričio 24–25 d. Vidaus reikalų ministerijos (VRM) kancleris Algirdas Stončaitis kartu su policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM atstovais dalyvauja Maskvoje vykstančiame Baltijos jūros regiono valstybių kovos su organizuotu nusikalstamumu projekto (BSTF) atstovų susitikime.

Susitikime, kuriame dalyvauja įvairių BSTF valstybių narių atstovai, apžvelgiama Rusijos Federacijos pirmininkavimo laikotarpiu vykdyta BSTF veikla, aptariami nauji iššūkiai ir grėsmės bei organizuoto nusikalstamumo tendencijos Baltijos jūros regione.

VRM kancleris A. Stončaitis susitikimo metu pristatė esamą situaciją Lietuvoje bei apžvelgė politinius prioritetus ir iššūkius, susijusius su organizuotu nusikalstamumu. Jis pažymėjo, kad organizuotų nusikalstamų grupuočių (ONG) vystymosi tendencijos Lietuvoje yra stabilios ir labai efektyviai kontroliuojamos, todėl grupuočių skaičius nedidėja. Renginio dalyviai buvo informuoti, jog nuo šių metų pradžios Lietuvos policijoje buvo sukurtas ir pradėtas taikyti Nacionalinis sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimas – aktyviai stebima kriminogeninė situacija valstybės viduje bei užsienio valstybėse, sistemiškai analizuojamos bei vertinamos besiformuojančios ir veikiančios ONG ir kt.

Kalbėdamas apie tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, VRM kancleris A. Stončaitis akcentavo, kad kova su organizuotu nusikalstamumu nėra vienos valstybės problema. Pasak jo, tai tarptautinio saugumo klausimas, ir tik bendrų priemonių pagalba įmanoma veiksminga prevencija bei kova su šiuo pavojingu reiškiniu – todėl labai svarbu šalims nuolat keistis kriminalinės žvalgybos informacija, dalyvauti bendrose operacijose ir tyrimuose.

Lietuva jau ilgą laiką naudingai bendradarbiauja su kaimyninėmis valstybėmis, taip pat aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos nustatytuose ir patvirtintuose prioritetuose, skirtuose kovai su organizuotu nusikalstamumu.

Latvijos, nuo 2017 m. perimsiančios pirmininkavimą BSTF, atstovai renginio metu pristatė darbo programą 2017–2018 laikotarpiui bei BSTF susitikimų darbo kalendorių.

BSTF buvo įkurtas 1996 m. Gotlando saloje susirinkusių Baltijos Jūros Valstybių Tarybos šalių vyriausybių vadovų nutarimu. Jo tikslas – stiprinti šalių narių gebėjimus užkardant ir kovojant su organizuotu nusikalstamumu, skatinant glaudų bendradarbiavimą tarp šalių narių teisėsaugos institucijų.

Dalyvaudamos šiame projekte šalys narės gerina ir skatina pasikeitimą informacija, vykdo bendras operatyvines priemones ir veiksmus, teisminį bendradarbiavimą, taip pat specialius tyrimus bei mokymus.
Šio projekto veikloje dalyvauja dešimt Baltijos jūros regiono šalių: Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija, Islandija ir Vokietija.

BSTF šalys narės pirmininkauja rotacijos principu dvejus metus. 2015–2016 m. pirmininkavimą iš Norvegijos perėmė Rusija. Lietuva šiam projektui pirmininkavo 2011–2012 m.