BDAR
gdpr

Aptartos socialinių veiklų ir renginių galimybės „Ramintojoje“

Data

2020 01 10

Įvertinimas
0
susede2_red.jpg

Sausio 9 dieną vyko visų vidaus reikalų sistemos įstaigų ir organizacijų atstovų susitikimas, skirtas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastate planuojamiems metų renginiams aptarti.

Susitikimo metu Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė Lina Blažytė pristatė šio centro veiklas ir teikiamas paslaugas, jau įgyvendintas iniciatyvas ir organizuotus renginius. Priminė, kad vienas iš svarbiausių šio centro tikslų – stiprinti vidaus sistemos darbuotojų bendruomeniškumą, socialinę integraciją bei bendrystę ir kvietė pastato erdves aktyviai pritaikyti pareigūnų prevencinėms ir socialinėms veikloms.

Gerosios užsienio praktikos pritaikymo programos „Kurk Lietuvai“ dalyvė Greta Kundrotaitė, kuri kartu su kolege Birute Karakaite šiuo metu dirba „Ramintojos“ pastato įveiklinimo ir atvėrimo visuomenei klausimais, susirinkusiems pristatė šioje vietoje planuojamą vykdyti savanorystės skatinimo projektą. 

„Manome, kad viena savanorystės krypčių šioje erdvėje galėtų būti konsultacijų centras, kuriame valstybės tarnautojai galėtų prisidėti prie savanoriškų veiklų įgyvendinimo ir skleisti savo ekspertines žinias bei gerąją praktiką. Ne vienos šalies patirtis rodo, kad savanorystės skatinimas viešajame sektoriuje gali prisidėti prie valstybės tarnybos įvaizdžio ir geresnio pasitikėjimo tarnautojais apskritai“, – pristatydama „Savanorystės skatinimo laboratoriją“ sakė G. Kundrotaitė. 

Ji taip pat akcentavo, kad vasario 6 d. bus rengiama NVO ir vyriausybinio sektoriaus kontaktinė mugė – suinteresuotos grupės turės galimybę apsikeisti kontaktais, paskelbti informaciją apie savanoriškos veiklos galimybes Lietuvoje ir užsienyje. 

Siekiant įveiklinti „Ramintojos“ erdves, sutelkti potencialą ir skatinti visuomenės gerovei svarbių, atskirtį mažinančių pažangių viešųjų paslaugų, ypač skirtų jautrioms socialinėms grupėms, teikimą, 2019 m. birželį buvo pasirašytas keturių ministerijų bendradarbiavimo memorandumas.

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia yra unikali ir išsiskiria savo architektūra bei istorija. XVII a. Savičiaus gatvėje pastatyta bažnyčia karo metais buvo paversta sandėliu, vidinės erdvės transformuotos ir padalytos į tris aukštus. Trečiajame pastato aukšte šiuo metu veikia koplyčia, kurioje šv. Mišias laiko Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas. Kiti du aukštai skirti įvairioms socialinėms, edukacinėms ir kultūrinėms veikloms. Dabar „Ramintojos“ vardu pavadintas ir šiuo metu Vidaus reikalų ministerijai priklausantis bažnyčios pastatas yra Augustijonų vienuolyno komplekso dalis. Kituose šio komplekso pastatuose yra įsikūrę Europos humanitarinis universitetas ir Vytauto Didžiojo gimnazija.