Atnaujintas veiksmų planas branduolinio incidento atvejui

Data

2018 10 10

Įvertinimas
1
43510961_555793848197386_8422967875806953472_n.jpg

Vyriausybei teikiamas tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos LR Vidaus reikalų ministro įsakymu, atnaujintas gyventojų apsaugos planas.

Valstybinis gyventojų apsaugos planas atnaujintas atsižvelgiant į naujas aplinkybes, dėl kurių gali kilti branduolinių ir (ar) radiologinių incidentų Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone. 

„Lietuva deda ir dės visas pastangas, kad įstatymų numatyta tvarka ir toliau būtų siekiama sustabdyti šio objekto paleidimą. Tačiau taip pat turime atsakingai vertinti situaciją, racionaliai numatyti įvairius scenarijus ir būti jiems pasirengę“, –  sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. 

Plane, atsižvelgiant į teritorijų ypatumus ir atstumą iki statomos elektrinės Baltarusijoje, išdėlioti konkretūs institucijų veiksmai. Numatyta gyventojų apsauga, informavimas, evakavimas, jodo profilaktika, radionuklidais užteršto maisto, geriamojo vandens, ne maisto produktų vartojimo apribojimas ir kitos priemonės. 

Numatytos dvi apsaugos zonos – 30 km aktyvi apsaugos zona ir 100 km prevencinė apsaugos zona. 

„Vienas esminių plano akcentų – radiacinė žvalgyba ir gyventojų informavimas. Labai svarbu, kad gyventojai nepasiduotų provokacijoms ir galimoms netikroms naujienoms, bandymams kelti paniką. Kaip ir bet kurios kitos nelaimės atveju, svarbu pasitikėti oficialiais informacijos kanalais – korinio transliavimo žinutėmis, nacionaliniu transliuotoju, oficialia institucijų tinklapiuose skelbiama informacija“, – aiškino vidaus reikalų ministras E. Misiūnas. 

Vidaus reikalų ministras atkreipia dėmesį į tai, kad gyventojai dažnai klaidingai interpretuoja galimas grėsmes ir be pagrindo nerimauja. 

„Galimo incidento mastai yra prognozuojami. Net 24 institucijų suderinti veiksmai leistų minimalizuoti galimą žalą“, – teigia E. Misiūnas. 

Pasak vidaus reikalų ministro, siekiant pasirengti galimiems iššūkiams, bus organizuojama plati gyventojų informavimo kampanija, atnaujinamas civilinės saugos tinklapis www.LT72.lt, imtasi kitų reikalingų priemonių.

„Pradėsime diskusijas ir dėl galimų realių pratybų gyventojams 30 km apsaugos zonoje. Suprantu, kad tai gali sukelti tam tikro nepasitenkinimo, nepatogumų, todėl pirmiausia bandysime tartis su vietos savivalda ir pačiais gyventojais“, – sakė vidaus reikalų ministras. 

Skubiems apsaugomiesiems veiksmams taikyti, t. y. jodo profilaktikai organizuoti ir reikalingiems jodo preparatams įsigyti, reikės apie 900 tūkst. Eur, gyventojų perspėjimo sirenomis sistemai modernizuoti ir plėtoti (100 km spinduliu nuo Baltarusijos AE) reikės apie 9,5 mln. Eur lėšų. Dalis lėšų bus skiriama iš tarptautinių finansinių instrumentų priemonių.