Baigtas tyrimas dėl VST vado R. Pociaus veiksmų

Data

2018 05 15

Įvertinimas
0
lb20141126 (10) (1).jpg

Baigtas Vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno pavedimu inicijuotas tarnybinis patikrinimas dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (VST) vado Ričardo Pociaus veiksmų ir viešai paskelbtos galimai tarnybinį nusižengimą liudijančios informacijos.  

Tarnybinis patikrinimas VST vadui R. Pociui pradėtas dėl galimo tarnybinio automobilio naudojimo asmeniniais tikslais, taip pat galimo vadui nepriskirto tarnybinio automobilio panaudojimo. 

Tyrimo metu gauta duomenų (pareigūnų liudijimų), kad tarnybos vadovas naudojosi tarnybiniu transportu galimai ne darbo metu, tačiau tai nėra neginčijamai užfiksuota (vaizdo medžiaga ar/ir ne vieno stebėtojo parodymais). 

Tyrimo metu nustatyta, kad VST transporto priemonių atvykimo ir išvykimo registracijos žurnalo, taip pat Vilniaus dalinio tarnybinio transporto panaudojimo tvarkaraščių įrašai buvo atliekami netiksliai, neišsamiai, nesilaikant nustatytos transporto priemonių naudojimo tvarkos.  

„Situacija dviprasmiška. Tarnyboje yra vadovų nesutarimų, liudijimai prieštaringi. Išsamiai susipažinęs su atlikto tyrimo medžiaga, pavedžiau Ričardui Pociui nustatyti aiškią ir skaidrią tarnybinio transporto naudojimo tvarką, užtikrinti, kad tarnybinis transportas būtų naudojamas pagal paskirtį ir ateityje nekiltų tokių abejonių“, – sakė vidaus reikalų ministras E. Misiūnas. 

Tarnybinio patikrinimo medžiaga ir išvados pateikti Vyriausybei. VST vadovą skiria ir atleidžia Vyriausybė Vidaus reikalų ministro teikimu.