copyright

Baltijos šalių ministrai aptarė regionų plėtros ir vietos savivaldos politiką

Data

2016 10 07

Įvertinimas
0
bauska 2.jpg

Lietuvos vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas, Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministras Kaspars Gerhards ir Estijos viešojo administravimo ministras Arto Aas aptarė regionų plėtros ir vietos savivaldos politikos klausimus.

„Šis susitikimas – puiki galimybė aptarti mūsų šalių bendrus interesus ir iššūkius, pasisemti įkvepiančių idėjų naujiems darbams ir sprendimams. Manau, kad bendradarbiavimas, atvirumas ir pasikeitimas nuomonėmis yra būtini, norint pasiekti gerų rezultatų,“ – penktadienį Bauskėje (Latvija) įvykusio ministrų susitikimo metu sakė T. Žilinskas.

Ministras T. Žilinskas pastebėjo, kad Lietuvos regioninė politika yra stipriai veikiama bendrų Europos regioninės plėtros tendencijų, kita vertus, – nuolat besikeičiančių ekonomikos, politikos ir kultūros procesų šalies viduje.

Lietuva yra tarp tų šalių, kurios gali pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijomis, susidurdama su šalies miestų ir regionų plėtros iššūkiais. Pasak ministro, svarbu šias lėšas panaudoti efektyviai, sukuriant sąlygas ilgalaikiam, subalansuotam ir tvariam regionų vystymui, taip pat – siekiant sumažinti egzistuojančius regioninio vystymosi netolygumus, skatinti verslą, gerinti gyvenamąją aplinką bei viešųjų paslaugų kokybę regionuose. 

Vidaus reikalų ministerija koordinuoja 15 integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą (5 miestų ir 10 regionų), kurių bendras biudžetas – 984,2 mln. Eur, ES finansavimas sudaro 796,4 mln. Eur. Iš jų vien pagal Vidaus reikalų ministerijos tiesiogiai administruojamas priemones 340 mln. eurų ES struktūrinės paramos lėšų bus skirta kompleksinei miestų plėtrai (apleistų teritorijų, mažiau išvystytų miestų ar jų dalių investicinio patrauklumo didinimui, sąlygų verslui sudarymui), taip pat vietos bendruomenės inicijuojamoms užimtumo ir socialinės atskirties mažinimo iniciatyvoms.

Susitikimo Bauskėje metu Estijos, Latvijos ir Lietuvos ekspertai taip pat aptarė daugelį visoms trims Baltijos šalims aktualių regioninės politikos ir vietos savivaldos klausimų. Pasikeista nuomonėmis ir pasidalinta patirtimi apie ES fondų 2014–2020 m. programų tvariai regioninei ir miestų plėtrai įgyvendinimą, Baltijos jūros pakrantės vystymo perspektyvas, paslaugų prieinamumą regionuose bei administracinės teritorinės struktūros gerinimo galimybes.

Trišaliai Baltijos šalių ministrų, atsakingų už regioninę plėtrą ir savivaldą, susitikimai organizuojami kasmet. Juose aptariami trims Baltijos šalims aktualiausi regioninės ir vietos savivaldos klausimai, keičiamasi naudinga patirtimi.