Bendruomenėms – pagalba įgyvendinant vietos plėtros strategijas

Data

2018 09 18

Įvertinimas
0
DSC_3548.JPG

LR Vidaus reikalų ministerija (VRM) siekia dar glaudesnio bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis. Ministerijoje Vietos veiklos grupėms (VVG) buvo pristatytas Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) mechanizmo įgyvendinimo tobulinimo procesas, o antradienį ministras Eimutis Misiūnas susitiko su Lietuvos vietos bendruomenių tarybos (LVBOS) nariais.

„Siekiame, kad mūsų turimos priemonės atneštų realios naudos bendruomenėms, todėl mums svarbu išlaikyti glaudų santykį ir įsiklausyti į jų nuomonę“, – sakė vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Susitikimo su LVBOS nariais metu buvo aptartas vietos bendruomenių vaidmuo vykdant regioninę politiką, įgyvendinant BIVP strategijas bei dalyvavimą vietos savivaldos procesuose.

Ministerija siekia VVG aktyviai įtraukti į BIVP mechanizmo tobulinimo procesą.

Ketinama trumpinti VVG atrinktų vietos plėtros projektų vertinimo ir finansavimo terminus, atsisakant VRM atliekamos pasiūlymų peržiūros procedūros. Numatoma, kad atrinktus projektus vertins tik Europos socialinio fondo agentūra (ESFA), todėl vertinimo procesas trumpės dviem mėnesiais.

Taip pat numatoma nustatyti galimybę VVG ir kitiems vietos plėtros projektų vykdytojams gauti papildomą finansavimą tais atvejais, kai padidėja projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti reikalingų tinkamų finansuoti išlaidų suma.

Finansavimą iš viso gavo 39-ios VVG, jų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui VRM skyrė 23,2 mln. eurų.

Ketinama ir dar labiau padėti VVG teikiant metodinę pagalbą, pasiūlymus dėl strategijų įgyvendinimo, skatinant gerosios patirties tarp VVG dalijimąsi. 

Siekdama glaudesnio bendradarbiavimo VRM  rugsėjo pradžioje VVG pakvietė į seminarą, skirtą vietos plėtros strategijų įgyvendinimui. Kitas renginys, skirtas aptarti praktinius projektų įgyvendinimo klausimus bus surengtas spalį.