BDAR
gdpr

Briuselyje svarstomi ES sporto politikos klausimai

Data

2011 11 28

Įvertinimas
0

Lapkričio 28-29 d. Briuselyje vyksta Europos Sąjungos (ES) Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdis. Jo metu ES valstybių narių ministrai, be kita ko, aptars šiuos sporto politikos klausimus: kova su susitarimais dėl varžybų rezultatų, atstovavimas ES valstybėms narėms Pasaulinės antidopingo agentūros steigiamojoje valdyboje, savanorystės vaidmens skatinimas bei geras valdymas sporte.

Lietuvos pozicijas sporto klausimais, parengtas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Taryboje pristatys Lietuvos nuolatinis atstovas ES Raimundas Karoblis. Į Tarybos posėdį taip pat vyksta Vidaus reikalų ministerijos, kuriai pavesta formuoti valstybės politiką kūno kultūros ir sporto srityje, patarėjas sporto klausimais Virgilijus Alekna.

Vienas pagrindinių Taryboje svarstomų klausimų - kova su susitarimais dėl varžybų rezultatų. Šį reiškinį ES norima prilyginti dopingo vartojimui. „Lietuva pritaria Tarybos išvadų projektui ir mano, kad jis parengtas tinkamu laiku. Ši problema tampa vis aktualesnė, ir reikia ieškoti jos sprendimo būdų„, - sako V. Alekna. Svarbus vaidmuo sprendžiant šią problemą tenka sporto organizacijų, klubų, sportininkų informavimui, jų sąmoningumo ugdymui.

ES Taryboje taip pat bus svarstomas Tarybos išvadų dėl sporto savanorystės vaidmens skatinant aktyvų pilietiškumą projektas. Juo siekiama gerinti savanorystės aplinką ES bei skatinti savanorystės vertės ir svarbos suvokimą.

Dauguma savanorystės nuostatų Lietuvoje jau yra reglamentuotos šių metų birželio mėnesį priimtame Savanoriškos veiklos įstatyme. Sporto savanorystė mūsų šalyje vis stiprėja - tai ypač pastebima organizuojant didelius tarptautinius renginius. Pavyzdžiui, Eurobasket 2011 metu dirbo apie 1500 savanorių, sudarytas jų registras.

Tarybos posėdyje taip pat vyks ES Tarybai pirmininkaujančios Lenkijos inicijuoti politiniai debatai dėl gero valdymo sporte.

Pasak ministerijos patarėjo V. Aleknos, geras sporto valdymas pirmiausia remiasi aiškiu valstybės ir visuomeninių organizacijų funkcijų ir atsakomybės pasidalinimu. Lietuva gero sporto valdymo principus yra įtvirtinusi šalies įstatymuose. Šiais metais Lietuvoje organizuotas Eurobasket 2011 renginys yra puikus gero valdymo principais paremto projekto pavyzdys. Įgyvendinant šį projektą dalyvavo valstybė, savivaldybės, nacionalinė ir Europos krepšinio federacijos. Visų dalyvaujančių šalių santykiai buvo aiškiai apibrėžti sutartimis, procesas buvo viešas, skaidrus.

Briuselyje susirinkę ES valstybių ministrai, atsakingi už sportą, taip pat apsvarstys ES valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucijos dėl atstovavimo ES valstybėms narėms Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) steigiamojoje valdyboje ir ES bei jos valstybių narių pozicijų derinimo prieš WADA posėdžius projektą. Juo siekiama, kad ES valstybių narių pozicijos WADA valdyboje būtų pristatomos suderintai ir koordinuotai.