BDAR
gdpr

Darbą pradeda Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė

Data

2019 09 17

Įvertinimas
1
DSC_7535_puslapiui tinkama.jpg

Šiandien, vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė susitiko su viešosios įstaigos Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktore Lina Blažyte, programos „Kurk Lietuvai“ vadove Agila Barzdiene ir šios programos dalyvėmis Birute Karakaite bei Greta Kundrotaite. Jos per ateinančius pusę metų ministerijoje vykdys veiklą, susijusią su centro iniciatyvomis, ministerijai priklausančio Švc. Mergelės Marijos Ramintojos pastato (toliau – Ramintoja) įveiklinimu ir atvėrimu visuomenei.

Viešoji įstaiga sieks tapti pažangių sprendimų kūrybiniu centru. Čia bus vykdoma švietėjiška (ugdomoji) veikla, orientuota į visuomenės užimtumo, fizinio ir dvasinio tobulėjimo, meninės saviraiškos, nusikalstamos veiklos prevencijos skatinimą, kūrybinių ir fizinių gebėjimų ugdymą ir jų realizavimą, taip pat bus teikiama pagalba žmonėms, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar kitų nusikalstamų veiklų.

„Norime, kad centro veikla stiprintų visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnautojais, padėtų dar geriau supažindinti su pareigūnų darbu, kartu skatintų visuomenės bei pareigūnų dialogą, stiprintų savanorystę, pilietiškumą ir žmonių gerovę apskritai. Manau, nemažai veiklų bus skirta ir pareigūnams, išleistiems į pensiją, integruoti į darbo rinką, jų psichologinei sveikatai ir emocinei savijautai gerinti“, – per susitikimą pabrėžė Rita Tamašunienė.

Šiandien centrui vadovauti pradeda Lina Blažytė. Ji iki šiol 15 metų sėkmingai inicijavo, plėtojo ir dirbo įgyvendinant įvairių sričių tarptautinius investicinius, socialinės ir kultūrinės plėtros projektus viešajame ir privačiame sektoriuose. Nuo 2016 metų Lina Blažytė dirbo Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje – vadovavo Europos Sąjungos finansuojamiems urbanistinės plėtros ir tarptautiniams projektams, skirtiems Panevėžio miestui sutvarkyti, įveiklinti ir plėtoti, koordinavo veiklą, įkuriant Stasio Eidrigevičiaus menų centrą Panevėžyje.

Jos teigimu, viešoji įstaiga Bendrystės ir socialinių inovacijų centras turi realią galimybę savo darbais kurti gerovės valstybę, kuri būtų ne tik idėja, o būtų ir juntama kaip reali pagalba statutiniams pareigūnams, valstybės tarnautojams ir visuomenei. „Labai džiaugiuosi, kad „Kurk Lietuvai“ ir toliau sėkmingai bendradarbiauja su Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama projektus. Ramintojos projektas puikus to pavyzdys – jis perimtas iš prieš tai buvusios „kurkiečių“ kartos ir bus vystomas  toliau. Nuoširdžiai dėkoju ministrei, kuri skyrė laiko ir sukvietė prie stalo visas suinteresuotas šalis pasidalyti idėjomis dėl Ramintojos projekto tęstinumo“, – tokias savo mintis išsakė ministerijoje darbą pradedanti projekto „Kurk Lietuvai“ dalyvė Birutė Karakaitė.

Siekiant įveiklinti Ramintojos erdves, sutelkti potencialą ir skatinti visuomenės gerovei svarbių, atskirtį mažinančių pažangių viešųjų paslaugų, ypač skirtų jautrioms socialinėms grupėms, teikimą, 2019 metų birželį buvo pasirašytas keturių ministerijų bendradarbiavimo memorandumas.

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia yra unikali ir išsiskiria savo architektūra bei istorija. Dar XVII amžiuje Savičiaus gatvėje pastatyta bažnyčia karo metais buvo paversta sandėliu, vidinės erdvės transformuotos ir padalytos į tris aukštus. Trečiajame pastato aukšte šiuo metu veikia koplyčia, kurioje Mišias laiko Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas. Kiti du aukštai skirti įvairioms socialinėms, edukacinėms ir kultūrinėms veikloms. Dabar Ramintojos vardu pavadintas ir šiuo metu Vidaus reikalų ministerijai priklausantis bažnyčios pastatas yra Augustijonų vienuolyno komplekso dalis. Kituose šio komplekso pastatuose yra įsikūrę Europos humanitarinis universitetas ir Vytauto Didžiojo gimnazija.