Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) dėl judėjimo per sieną

Data

2020 03 17

Įvertinimas
3
unnamed.jpg

1. Per kuriuos pasienio kontrolės punktus karantino metu leidžiama vykti asmenims ir jų asmeninėms lengvosioms transporto priemonėms?

Iš Lietuvos išvykti galima per šiuos pasienio kontrolės punktus:

  •  pasienyje su Latvija: Būtingė – Rucava, Saločiai – Grenctalė, Smėlynė – Medumi
  •  pasienyje su Baltarusija: Medininkai – Kamenyj Log, Šalčininkai – Benekainys, Raigardas – Privalka
  •  pasienyje su Lenkija: Lazdijai – Aradninkai, Kalvarija – Budzisko
  •  pasienyje su Rusija: Kybartai – Černyševskoje, Panemunė – Sovetskas

SVARBU! Lenkija ir Rusija šiuo metu neįsileidžia asmenų, į jų teritorijas vykstančių pėsčiomis ar asmeninėmis transporto priemonėmis. Dėl individualių išimčių galimybės vykti į šias valstybes siūloma tikslintis jų diplomatinėse atstovybėse.

SVARBU! Nuo gegužės 4 d. 0.00 val. iš Lietuvos išvykstantiems Lietuvos piliečiams nebereikia pateikti dokumentų, liudijančių, kad asmuo nuolat gyvena arba dirba užsienio valstybėje.

Į Lietuvą atvykti galima per šiuos pasienio kontrolės punktus:

  •  pasienyje su Latvija: Saločiai – Grenctalė
  •  pasienyje su Lenkija: Kalvarija – Budzisko

Per visus kitus automobilių kelių punktus vykti į Lietuvą negalima.

Išimtiniais atvejais, su pagrindžiančiais dokumentais kreipęsi el. paštu vsat.vadas@vsat.vrm.lt ir gavę Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ar jo įgalioto asmens leidimą, asmenys ir (ar) jų lengvieji asmeninės paskirties automobiliai į Lietuvos Respubliką gali atvykti ir per kitus pasienio kontrolės punktus.

SVARBU! Visiems iš užsienio atvykusiems asmenims taikoma 14 dienų izoliacija.

Ši nuostata galioja tiek Lietuvos piliečiams, tiek užsieniečiams, tiek asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvoje.

Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus automobilių kelių punktus.

2. Per kuriuos pasienio kontrolės punktus karantino metu leidžiama vykti tarptautinius krovinių pervežimus vykdantiems vairuotojams, ekipažų bei įgulų nariams, bei jų transporto priemonėms?

Ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis iš Lietuvos išvykti arba į ją atvykti gali per šiuos pasienio kontrolės punktus:

  •  pasienyje su Latvija: Būtingė – Rucava, Saločiai – Grenctalė, Smėlynė – Medumi
  •  pasienyje su Baltarusija: Medininkai – Kamenyj Log, Šalčininkai – Benekainys, Raigardas – Privalka
  •  pasienyje su Lenkija: Lazdijai – Aradninkai*, Kalvarija – Budzisko
  •  pasienyje su Rusija: Kybartai – Černyševskoje, Panemunė – Sovetskas

* SVARBU! Per Lazdijų – Aradninkų punktą praleidžiami tik tie krovininiai automobiliai, kurių bendroji masė yra mažesnė nei 7,5 t.

Kas yra krovinių vežimas, skaitykite čia: https://www.verslilietuva.lt/verslo-atmintines/kroviniu-vezimas/

3. Ar galima į Lietuvą vykti ar iš jos išvykti keleiviniais keltais?

Išvykti iš Lietuvos galima keltų reisais:
 Klaipėda – Kylis
 Klaipėda – Karlshamnas
 Klaipėda – Treleborgas

Į Lietuvą atvykti galima kelto reisu
 Kylis – Klaipėda.

Keltų reisais į Lietuvą iš Karlshamno ir Treleborgo plukdyti keleivius, jei jie nevykdo tarptautinio krovinių gabenimo, yra draudžiama.

Užsienio reikalų ministro teikimu išimtiniais atvejais sprendimą dėl leidimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

4. Kaip organizuojami keleivius gabenančių lėktuvų reisai?

Skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą, išskyrus skrydžių maršrutus, kurių atnaujinimui pritaria Vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymu.

5. Ar vairuotojas, vežantis tarptautinius krovinius, iš Lietuvos nugabenęs krovinį iki Vokietijos ir grįžęs su kitu kroviniu atgal į Lietuvą, privalo karantinuotis 2 savaites?

Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, privaloma izoliacija nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau nei 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, tikrinimą dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.

6. Pervežu prekes. Kertant sieną ir išvykstant iš Lietuvos į Lenkiją privaloma užpildyti anketas. Ar galima jas atsispausdinti iš anksto?

Taip, tai rekomenduotina, nes, Lietuvos Respublikos pasieniečių duomenimis, patikros vietą pasiekusiems vilkikų vairuotojams šio dokumento pildymas vietoje užtrunka, o dėl to lėtėja eismas.

Anketų, kurias galima pildyti lenkų, anglų, rusų ir ukrainiečių kalbomis, pavyzdžiai skelbiami čia: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-kontroli-sanitarnych-na-granicach/

7. Ar tikrai uždraustas užsienio piliečių atvykimas šalį?

Taip, nuo 2020 m. kovo 16 d.  yra uždrausta užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdomas komercinis ir (ar) tarptautinis krovinių vežimas, asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO, NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius.

Nuo balandžio 8 d. išimtis taikoma ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai).

8. Vykstu iš Estijos į Lenkiją. Ar galėsiu grįžti į savo šalį, ar man bus galima kirsti Lietuvos sieną?

Taip. Leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo., suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus.

Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.

9. Kokie apribojimai karantino metu yra taikomi mėgėjiškai žūklei teritorinėje jūroje ir pasienio vidaus vandenyse?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai yra draudžiami.

Minėtas nutarimas taip pat įpareigoja asmenis parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus. Taip pat yra privaloma laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, kad teritorinė jūra yra Lietuvos Respublikos dalis bei atvira vieša vieta, į kurią gali patekti bet kuris asmuo, minėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatos yra taikomos ir galioja ir Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje.

Tai reiškia, kad  išplaukiant į teritorinę jūrą pramoginei žvejybai plaukiojimo priemonėje gali būti ne daugiau kaip 2 asmenys, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus. Visi jie privalo paisyti saugaus kontakto reikalavimų, t.y. išlaikyti 2 metrų atstumą ir vengti ilgesnio nei 15 minučių kontakto.

Minėto Vyriausybės nutarimo nuostatų kontrolę užtikrina kiekviena instituciją savo kompetencijos ribose.

Ribojimas netaikomas komercinę žvejybą vykdančioms įmonėms, tačiau jos negali vežti keleivių.

10. Ar tolimųjų reisų vairuotojams reikia darytis nosiaryklės tepinėlį kiekvieną kartą grįžus iš reiso?
 
Nutarime “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” yra nurodyta, kad tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuojama visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių patikrinimas COVID-19 ligos simptomų. Sprendime “dėl sąlytį turėjusių asmenų ar grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo” nurodyta, kad grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių laboratorinis ištyrimas dėl COVID-19 ligos turi būti atliktas ne vėliau kaip per 24 valandas.
 
Dėl koronavirusinės infekcijos COVID-19 grėsmės sustiprinus Lietuvos Respublikos sienos kontrolę, į šalį įvažiuojantiems krovinių vežėjams reikia užpildyti specialias anketas. Jas vairuotojai pasienio tikrinimo metu kontrolės punktuose turi pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams. Siekiant pagreitinti pasienio patikros procedūras ir sutaupyti Jūsų laiką, rekomenduojama minėtus dokumentus užpildyti internete: https://vezejams.nvsc.lt. Vieną kartą užpildžius anketą internete, pakartotinai pildyti jos nebereikės, užteks pateikti asmens dokumentą patikrinimui ir pasakyti, kad duomenys jau užpildyti internete.
 
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Jums privaloma izoliacija nuo atvykimo į Lietuvą dienos iki išvykimo iš jos (bet ne ilgiau nei 14 dienų).
 
11. Ar kiekvienam grįžusiam reikia darytis tepinėlį iš nosiaryklės?
 
Pagal dabar galiojantį ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimą V-499 “Dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo” grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių laboratorinis ištyrimas dėl COVID-19 ligos turi būti atliktas ne vėliau kaip per 24 valandas.
 
12. Kur ir kaip, per kiek laiko galiu gauti tepinėlio rezultatą?
 
Atsakymą turėtumėte gauti per 2-3 paras. Jį galima matyti e.sveikata sistemoje, prisijungus per elektroninius valdžios vartus. Taip pat, jei atsakymas neigiamas - turėtumėte gauti SMS žinutę Jūsų nurodytu telefonu. Jei atsakymas teigiamas su Jumis susisieks skambučiu ir paaiškins tolimesnius veiksmus.

Atnaujinta  gegužės 4  d. 

Daugiau aktualios informacijos rasite www.pasienis.lt