Duomenys apie viešojo sektoriaus darbuotojus – viename registre

Data

2020 04 07

Įvertinimas
0
6431_1994785ef90d393e5cb94519db20ca41.jpg

Šiandien Seimas po pateikimo priėmė svarstyti Vidaus reikalų ministerijos parengtą įstatymų pakeitimų projektų paketą, kuriuo siekiama sukurti Viešojo sektoriaus darbuotojų registrą (toliau – Registras). 

Pasak vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės, Registras bus skirtas padėti efektyviai valdyti valstybės ir savivaldybių institucijų, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, taip pat valstybės bei savivaldybių įmonių žmogiškuosius išteklius. 

„Šis Registras užtikrintų patogų ir išsamų duomenų kaupimą apie viešojo sektoriaus darbuotojus, konsoliduos ir modernizuos valstybės informacinių sistemų infrastruktūrą, o tai lesi taupyti biudžeto lėšas, skirtas valstybinio sektoriaus funkcijoms atlikti. Racionalus viešųjų finansų naudojimas ypač svarbus šiuo nelengvu valstybei laikotarpiu“, – sako vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė. 

Šiuo metu viešojo sektoriaus įstaigų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijoms atlikti naudojamos skirtingos informacinės sistemos, kuriose tvarkomi atskirų įstaigų ir institucijų darbuotojų duomenys. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, nuo 2017 m. viešojo sektoriaus įstaigos sudarė sutarčių personalo valdymui ir buhalterinėms sistemoms prižiūrėti ir diegti, kurių bendra suma viršija 1 mln. eurų.

Naujasis Registras leistų centralizuotai ir automatizuotai tvarkyti duomenis, kurie reikalingi valstybės valdymo reikmėms tenkinti: efektyviems valstybės valdymo tobulinimo sprendimams priimti, viešojo sektoriaus įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo sisteminiams sprendimams priimti, kontrolei ir prevencijai užtikrinti, valstybės ir savivaldybių biudžetams (darbo užmokesčiui) planuoti, viešojo sektoriaus įstaigų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijoms centralizuotai atlikti bei viešojo administravimo monitoringui vykdyti.

Registro valdytoja taptų Vidaus reikalų ministerija, o tvarkytojais – juridiniai asmenys, kurių duomenys būtų kaupiami Registre. Registrui įsteigti planuojama skirti 5 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Numatoma Registro veiklos pradžia – 2022 m. lapkričio 1 d.