ES ekspertai vertina, kaip Lietuva laikosi Šengeno nuostatų

Data

2018 10 24

Įvertinimas
0
flag-2608475_1920.jpg

Šią savaitę ES ekspertai vertina, kaip Lietuva laikosi bendrų taisyklių ir reikalavimų, būtinų efektyviam erdvės be vidaus sienų funkcionavimui ir saugumo joje užtikrinimui. 

Per ateinančias 6 savaites Lietuvoje lankysis iš viso 5 ES ekspertų grupės, sudarytos iš Europos Komisijos ir kitų Šengeno erdvės valstybių narių atstovų, taip pat stebėtojų iš ES agentūrų, kurie vertins bei parengs ataskaitas, kaip Lietuva įgyvendina Šengeno reikalavimus policijos bendradarbiavimo, neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo, išorės sienų valdymo, Šengeno informacinės sistemos, duomenų apsaugos srityse. ES ekspertai taip pat lankysis Lietuvos konsulatuose Kaliningrade ir Azerbaidžane, kur tikrins, kaip laikomasi bendros vizų politikos reikalavimų. 

Vertinimo metu tikrinamas ne tik nacionalinių įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų atitikimas Šengeno teisynas, bet itin didelis dėmesys skiriamas ir praktiniam jų įgyvendinimui. Todėl vertinamas visų pagrindinių nacionalinių teisėsaugos ir kitų institucijų, atsakingų už įvairių Šengeno teisyno dalių įgyvendinimą, darbas, turimi pajėgumai, jų pareigūnų ir darbuotojų žinios, pasirengimas tinkamai vykdyti savo funkcijas ir aprūpinimas tam būtinomis priemonėmis. Vertinama, kaip šios institucijos bendradarbiauja ir koordinuoja veiklą tarpusavyje, kaip bendradarbiaujama su kitų Šengeno ir trečiųjų šalių tarnybomis. 

ES ekspertų ataskaitų pagrindu ES Taryba parengs ir patvirtins rekomendacijas Lietuvai. 

Pasak vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno, Šengeno vertinimai pirmiausia yra reikalingi mums patiems, nes tai puiki proga revizuoti mūsų veiklą bei atitinkamai gautos rekomendacijos yra variklis eiti į priekį ir toliau tobulinti mūsų institucijų veiklą. 

„Esu įsitikinęs, kad Šengeno vertinimų procesas prisideda ir prie nuolatinio visos Šengeno erdvės funkcionavimo tobulinimo, nes vizitų metu taip pat siekiama identifikuoti valstybių narių gerąsias praktikas, kuriomis vadovautis organizuojant savo institucijų darbą rekomenduojama ir kitoms valstybėms“, - teigė vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Šengeno vertinimai yra vykdomi kas 5 metus. Paskutinį karą Lietuva buvo vertinta 2012-2013 metais.