ES ir Rytų partnerystės šalių ekspertai aptarė bendradarbiavimo galimybes kovoje su nelegalia migracija

Data

2017 10 19

Įvertinimas
1
Ukraina 2.jpg

Spalio 17–18 d. Kijeve ES valstybių narių ir Rytų partnerytės šalių (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina) atstovai diskutavo apie nelegalios migracijos prevenciją bei bendradarbiavimo galimybes. 

ES Rytų partnerystės programos Migracijos ir prieglobsčio ekspertų grupės susitikimą organizavo Ukrainos ir Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos kartu su Europos Komisijos bei Tarptautinės migracijos organizacijos Kijevo biuro pareigūnais. 

Sveikindamas susitikimo dalyvius LR Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis pabrėžė, kad reikia tobulinti sisteminį požiūrį, nacionalinį ir tarptautinį reguliavimą kovoje su nelegalia migracija, taip pat formuoti aiškią tarptautinių veiksmų strategiją bei taktiką. Kancleris teigė, jog būtina artimiau įtraukti Rytų Partnerystės šalis į šį procesą. Šiandienos nelegalios migracijos procesams galima daryti įtaką ir veikti tik dirbant kartu, kito kelio nėra. Reikia siekti, kad nelegali migracija iš sąlyginai mažos rizikos ir didelių pajamų taptų didelės rizikos ir mažų pajamų nusikalstama veika.

Susitikimo metu Migracijos departamento prie VRM bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM ekspertai Rytų Partnerystės šalių kolegoms pristatė Lietuvos teisinį reguliavimą ir praktiką.

Lietuva – aktyvi 2011 m. įsteigto ES Rytų partnerystės programos pirmojo ramsčio („Demokratija, valdymas ir stabilumas“) Migracijos ir prieglobsčio ekspertų grupės narė. Pagrindinis šios grupės tikslas – skatinti ES ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimą bei dialogą prieglobsčio ir migracijos standartų derinimo srityje, stiprinti Rytų partnerystės šalių prieglobsčio ir migracijos potencialą keičiantis informacija, patirtimis.

Vizito metu susitikime su T. Kovalchuk, Ukrainos vidaus reikalų ministerijos viceministre, atsakinga už reformas, Lietuvos VRM kancleris pabrėžė, kad ypatingai svarbu išlaikyti vidaus reikalų srityje vykstančių reformų tempą ir išnaudoti jas Ukrainos žmonių gerovei ir tolesniam artėjimui su ES. A.Stočaitis teigė, jog Lietuva yra pasirengusi ir toliau perduoti savo patirtį bei ekspertinę pagalbą strateginio planavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo, kovos su nusikalstamumu, kriminalinės žvalgybos, ginklų apyvartos kontrolės ir ginklų registravimo panaudojant informacines technologijas srityse. Susitikimo metu taip pat susitarta, kad abi šalys sieks kuo greičiau suderinti readmisijos protokolo projektą ir jį pasirašyti. 

Susitikime su Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) vadovu K. Lančinsku aptartos Lietuvos VRM bendradarbiavimo galimybės, įgyvendinant misijos mandatą - stiprinti ir remti policijos ir kitų teisėsaugos institucijų reformas.