BDAR
gdpr

ES ir Vakarų Balkanų ministrai patvirtino bendrą deklaraciją narkotikų klausimais

Data

2013 12 20

Įvertinimas
0
ES ir Vakarų Balkanų ministrai patvirtino bendrą deklaraciją narkotikų klausimais
ES ir Vakarų Balkanų ministrai patvirtino bendrą deklaraciją narkotikų klausimais

Gruodžio 19 d. Budvoje (Juodkalnija) įvykusiame Europos Sąjungos (ES) ir Vakarų Balkanų šalių vidaus reikalų ministrų susitikime aptarti vizų liberalizavimo, nelegalios migracijos, užsienio kovotojų Sirijoje, nelegalios prekybos ginklais klausimai, taip pat bendradarbiavimas narkotikų kontrolės srityje.

[end_header]

Ministrai apžvelgė Vakarų Balkanų šalių pažangą siekiant narystės ES. Buvo pabrėžta, kad įstatymų viršenybė yra viena esminių ES vertybių ir kelrodis ES plėtros principas. ES vertina vykstantį dialogą su Vakarų Balkanų šalimis ir ypač jų pastangas vykdyti reformas teisingumo ir vidaus reikalų srityse.

ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva pabrėžė būtinybę toliau vykdyti aktyvią vizų liberalizavimo proceso stebėseną, kadangi  ES valstybės narės yra susirūpinusios dėl Vakarų Balkanų šalių piliečių piktnaudžiavimo, teikiant prieglobsčio prašymus. „Operatyvinio bendradarbiavimo stiprinimas yra esminė priemonė kovoje su piktnaudžiavimu ES prieglobsčio sistema. Turime imtis visų reikiamų veiksmų, siekiant turėti saugią bevizio režimo aplinką tarp ES ir Vakarų Balkanų šalių“, – teigia vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.

Pirmininkaujanti Lietuva ir Europos Komisija pabrėžė vadinamųjų užsienio kovotojų Sirijoje keliamą grėsmę. Iš ES į Siriją išvykusių užsienio kovotojų skaičius siekia apie 2000. ES yra susirūpinusi ir ne ES piliečiais, išvykusiais į Siriją. Tokių išvykusių asmenų yra ir iš Vakarų Balkanų šalių, jų skaičius siekia apie 400. „Tai mūsų bendras iššūkis, turime imtis koordinuotų veiksmų“,– pabrėžė vidaus reikalų ministras. 

Ministrai aptarė kovos su nelegalia prekyba ginklais klausimą ir sutarė įsteigti ginklų ekspertų tinklą Vakarų Balkanų šalyse, kuris bendradarbiaudamas su kaimyninėmis ES valstybėmis ir Europolu prisidės prie kovos su nelegalia ginklų prekyba regione.

Kalbėdami apie nelegalios migracijos problemas ministrai pabrėžė bendradarbiavimo svarbą. „Efektyvi valstybinių sienų kontrolė yra priemonė prisidėti prie nelegalios migracijos srautų mažinimo. Būtinas instrumentas yra regioninis bendradarbiavimas tarp ES valstybių narių ir Vakarų Balkanų šalių“, – teigia Lietuvos vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.

Susitikime ministrai patvirtino bendrą ES ir Vakarų Balkanų deklaraciją dėl bendradarbiavimo stiprinimo narkotikų kontrolės klausimais bei ES ir Vakarų Balkanų veiksmų plano dėl narkotikų atnaujinimo (2009–2013 m.).

Renginyje dalyvavo Vakarų Balkanų valstybių – Albanijos, Juodkalnijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Kosovo bei Serbijos – vidaus reikalų ministrai. ES atstovavo ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva bei būsimos pirmininkės Graikija ir Italija, Tarybos Generalinio sekretoriato, Europos Komisijos, Europos išorės veiksmų tarnybos, Europolo, Eurojusto bei įvairių regioninių agentūrų atstovai. Stebėtojų teisėmis susitikime dalyvavo Austrijos, Jungtinės Karalystės, Liuksemburgo, Prancūzijos ir Vokietijos atstovai.

Kitas ES ir Vakarų Balkanų susitikimas bus organizuojamas ES Tarybai pirmininkaujant Italijai 2014 m. 2-ąjį pusmetį.