BDAR
gdpr

ES lėšomis skatinama viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Data

2013 12 13

Įvertinimas
0
ES lėšomis skatinama viešojo ir privataus sektorių partnerystė
ES lėšomis skatinama viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Ministras Dailis Alfonsas Barakauskas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas 2 mln. 219 tūkst. Lt finansavimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) skatinimo projektui.

[end_header]

Finansų ministerijos įgyvendinamo projekto metu kuriama VPSP skatinimo sistema, užtikrinanti gerosios praktikos sklaidą ir metodinę-konsultacinę pagalbą visuose VPSP projekto įgyvendinimo stadijose - identifikuojant VPSP projektą, vertinant alternatyvas, rengiant galimybių studiją, atrenkant privatų partnerį, sudarant sutartį ir įgyvendinant patį projektą. Ši sistema padės sudaryti atitinkamas teisines, institucines ir administracines sąlygas VPSP ir didinti valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų gebėjimus šioje srityje.