BDAR
gdpr

ES lėšomis Valstybės kontrolėje bus diegiama kokybės vadybos sistema

Data

2013 12 23

Įvertinimas
0
ES lėšomis Valstybės kontrolėje bus diegiama kokybės vadybos sistema
ES lėšomis Valstybės kontrolėje bus diegiama kokybės vadybos sistema

Ministras Dailis Alfonsas Barakauskas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas 410 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės veiklos tobulinimui.

[end_header]

Šios įstaigos įgyvendinamu projektu bus siekiama didinti veiklos efektyvumą, diegiant kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautiniu lygiu pripažįstamus standartus. Projekto įgyvendinimo metu bus išanalizuoti ir detaliai aprašyti Valstybės kontrolės veiklos procesai, įvertintas jų efektyvumas, įvertinta jų atitiktis ISO kokybės standartams bei parengtos rekomendacijos veiklos tobulinimui.