ES mini kovos su prekyba žmonėmis dieną

Data

2019 10 18

Įvertinimas
1
rudeni-sugrizusi-vasara-pakviete-i-skverus-ir-parkus-59c676fe015c1.jpg

Spalio 18 d. minima Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena. Pasak vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės, kova su prekyba žmonėmis yra prioritetas tarptautiniu mastu, todėl ši sritis itin svarbi ir Lietuvos atsakingoms institucijoms, kurios deda visas pastangas gyventojų saugumui užtikrinti.

„Būtina ir toliau efektyviai informuoti gyventojus ir priminti, jog negalima prarasti budrumo. Prekyba žmonėmis yra kompleksinė problema, todėl spręsdami šią problemą turime veikti vieningai, svarbus bendradarbiavimas tarp institucijų. Šiandien apie prekybą žmonėmis bus kalbama visoje Europoje, Lietuva – ne išimtis“, – sako ministrė R. Tamašunienė.

Vidaus reikalų ministerijos atliktos 2018 metų apžvalgos duomenimis, pernai buvo pradėta 14 naujų ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis ir išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms. Taip pat 2018 m. Lietuvoje buvo vykdoma 11 proc. mažiau ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis bei išnaudojimo priverstiniam darbui nei 2017 m.

Didžioji dalis ikiteisminių tyrimų pradėti dėl prekybos žmonėmis nusikalstamoms veikoms vykdyti, perpus mažiau – priverstiniam darbui ir seksualiniam išnaudojimui, elgetavimui. Daugiausiai nukentėjusių asmenų priklauso 21–30 metų amžiaus grupei, šiek tiek mažiau – 31–40 metų amžiaus grupei.

2018 m. Lietuvoje pirmą kartą pradėtas ikiteisminis tyrimas juridiniam asmeniui dėl prekybos žmonėmis panašiomis į vergiją sąlygomis, kitomis seksualinio išnaudojimo formomis priverstiniam darbui.

Tarp šalių, kuriose išnaudojami Lietuvos Respublikos piliečiai, minimos Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Švedija, Vokietija, Dominikos Respublika ir Lietuva. Lietuvos pirmosios instancijos teismuose 2018 m. už prekybą žmonėmis nuteisti 48 asmenys (35 vyrai ir 13 moterų). 2018 m. iš valstybės biudžeto buvo skirta 165 tūkst. Eur kompleksinei pagalbai nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir šią pagalbą suteikė nevyriausybinės organizacijos 239 nukentėjusiems asmenims (2017 m. – 219).

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, dažniausiai suteikiamos šios pagalbos priemonės nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims: informavimas ir konsultavimas (239), aprūpinimas būtiniausiais daiktais (189), teisinė pagalba (187), integracinė pagalba į visuomenę (186), šiek tiek mažiau tarpininkavimas ir atstovavimas (160), socialinių įgūdžių ugdymas (153), psichologinė pagalba (142), laikinas apgyvendinimas (128).

Pernai Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės departamento atliktoje Prekybos žmonėmis ataskaitoje Lietuva minima tarp šalių, dedančių daugiausia pastangų kovos su prekyba žmonėmis srityje.

Vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta tarpinstitucinė komisija, kuriai pavesta koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones bei veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje. Komisijos veikla yra tęstinė ir aktyviai koordinuojama Vyriausybės kanceliarijos bendradarbiaujant su Vidaus reikalų ministerija nuo 2016 metų.

Daugiau informacijos apie kovos su prekyba žmonėmis situaciją Lietuvoje rasite:

https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Prekyba_zmonemis/nacionalinio%20pranesejo%20ataskaita_2019%2B%2B.pdf