ES ministrų susitikime – R. Tamašunienės dėmesys hibridinėms grėsmėms

Data

2019 10 08

Įvertinimas
0
{97D4C47E-7EDC-234E-ABCE-E96A6DFECB14}.jpg

Spalio 78 dienomis vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė dalyvauja Europos Sąjungos (ES) Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje Liuksemburge, kur aptariami vidaus saugumo bei migracijos klausimai. Didžiausią dėmesį Lietuva skiria hibridinių grėsmių temai. 

Ministrė R. Tamašunienė pažymėjo, kad Lietuva buvo viena iš aktyviausių valstybių narių, kėlusių klausimą dėl koordinuotų ES veiksmų šioje srityje. 

„Lietuva pasisako už tai, kad būtina stiprinti koordinuotus ES šalių veiksmus kovos su hibridinėmis grėsmėmis srityje, o atsakingos ES agentūros, įsteigti kompetencijų centrai turėtų aiškiai apibrėžtas funkcijas ir savo veikla ne dubliuotų, o papildytų vieni kitus“, – pabrėžė vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė.

Lietuva neseniai atnaujino nacionalinę saugumo strategiją, kurioje hibridinės grėsmės įvardintos kaip vienos pagrindinių nacionaliniam saugumui. Atsižvelgus į hibridinių grėsmių keliamus iššūkius, šiemet pakeista ir teisinė bazė, sudarytos sąlygos nacionalinio strateginių tyrimų ir analizės centro veiklai. 

Viešojo saugumo srityje Vidaus reikalų ministerija tapo centrine institucija, kuri koordinuoja informacijos apie hibridines grėsmes vertinimą. Vidaus reiklų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, policija ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba organizuoja pratybas, rengia veiksmų planus, o žvalgybos institucijos nuolat stebi grėsmių situaciją. 

Pasak ministrės, teisėsaugos institucijų vaidmuo hibridinės atakos atveju itin svarbus. Jos yra pirma gynybos linija, todėl būtina plėsti pareigūnų supratimą apie tokias grėsmes ir pasirengimą į jas tinkamai reaguoti.  

Vidaus reikalų ministrė taip pat akcentavo koordinuotų ES šalių narių veiksmų ir dalinimosi patirtimi svarbą kovoje su dezinformacija. 

„Melagingų žinių pagalba visuomenėje yra keliamas nesaugumo jausmas, didinama poliarizacija tarp įvairių socialinių, etninių ar religinių sluoksnių. Reikalingas glaudus bendradarbiavimas, įtraukiant ne tik viešąjį, tačiau ir privatų sektorių, žiniasklaidą, pilietinę visuomenę. Visuomenė turi būti tinkamai informuojama, skatinant kritinį mąstymą bei gebėjimą atskirti melagingas naujienas“, – teigė ministrė.

Posėdyje ES vidaus reikalų ministrai taip pat aptarė kovą su ekstremizmu ir terorizmu, naujųjų sparčiai besivystančių technologijų daromą poveikį vidaus saugumui, Informacinių sistemų sąveikos ir migracijos klausimus. 

Ministrė R. Tamašunienė taip pat susitiko su Lenkijos Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi K. Kozlowski ir aptarė sienos apsaugos tarnybų bendradarbiavimo svarbą bei galimybę steigti bendrą užkardą. Siekdama didinti bendrų koordinuotų priemonių našumą, racionaliai naudoti biudžeto lėšas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) jau kelis metus Lenkijos partneriams siūlo steigti VSAT ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos bendrą pasienio užkardą.