ES teisingumo ir vidaus reikalų taryboje – diskusijos apie migracijos ir vidaus saugumo politikos ateitį

Data

2019 12 03

Įvertinimas
0
Viceministras.jpg

Gruodžio 2 d. vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius dalyvauja Europos Sąjungos (ES) teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje Briuselyje, kur aptariami migracijos ir vidaus saugumo politikos klausimai. 

Pirmininkavimo ES Tarybai pusmetį užbaigianti Suomija parengė ir pristatė ataskaitas apie pasiekimus ES migracijos ir prieglobsčio politikos bei vidaus saugumo srityse, ministrai apsikeitė nuomonėmis dėl tolesnių veiksmų ir prioritetų.

Taip pat aptartas informacinių sistemų sąveikumo ir Europos sienų bei pakrančių apsaugos pajėgų reglamento įgyvendinimas, pristatyta informacija apie tolesnį institucijų bendradarbiavimą kovos su terorizmu srityje ir ES bendradarbiavimo mechanizmą radikalizacijos prevencijos srityje. Darbo pietų metu ministrams savo veiklos vizijas pristatė naujieji komisarai Ylva Johansson ir Margaritis Schinas, atsakingi už migracijos ir vidaus saugumo sritis. 

Diskusijoje apie migracijos ir prieglobsčio politikos ateitį viceministras T. Tamulevičius pabrėžė poreikį ieškoti Europą vienijančių sprendimų ir stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kovojant su neteisėtos migracijos priežastimis bei neteisėtu žmonių gabenimu bei skatinant efektyvų bendradarbiavimą readmisijos srityje.

„Šiuo tikslu turėtų būti išnaudojami visi galimi svertai ir paskatos įvairiose ES politikos srityse, pavyzdžiui vizų, prekybos ir kitose, nes bendradarbiavimas visuomet yra efektyvesnis, kai jis grindžiamas abipusiu interesu“, - teigė viceministras.

Lietuva, kaip ir kelios kitos ES valstybės narės, pasisakė už tai, kad ekonominių migrantų grąžinimas būtų vertinamas kaip vienas iš partnerystės su trečiosiomis šalimis elementų ir ES kalbėtų vienu balsu, siekdama partnerystės efektyvumo ir tvarumo. Vienu didžiausių iššūkių T. Tamulevičius  įvardino Bendros Europos prieglobsčio sistemos reformą.

„Svarbu, stiprinti tuos aspektus, kurie užtikrins traukos faktorių ir piktnaudžiavimo prieglobsčio sistema eliminavimą“, - pabrėžė viceministras. 

T. Tamulevičius taip pat akcentavo, kad įgyvendinant ES migracijos politiką patirtimi ir pajėgumais turėtų aktyviai prisidėti ES agentūros, jų įsitraukimas skleidžiant gerąją praktiką, vykdant mokymus, kuriant bendrus standartus ir gaires bei  prireikus telkiant valstybių narių pajėgumus turėtų būti plečiamas, užtikrinant adekvatų finansavimą. 

Kitas ES teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdis įvyks sausio mėn., jau pirmininkaujant Kroatijai. Sausio mėn. vizito į Lietuvą ketina atvykti naujoji komisarė Ylva Johansson.

„Sulaukėme naujųjų komisarų pažado įsiklausyti į įvardijamas problemas ir iššūkius, todėl būtinai pabrėšime savo vaidmenį saugant ilgą sausumos išorės sieną, užtikrinant sklandų ir saugų tranzitą į Kaliningradą per Lietuvos Respublikos teritoriją, ir kad tam būtų skiriamas adekvatus finansavimas“, - teigė viceministras.