ES vidaus reikalų ministrų diskusijose – Europos prieglobsčio sistemos reforma ir ES integruotas sienų valdymas

Data

2018 01 25

Įvertinimas
0
su bulgaru.jpg

Sausio 25 - 26 dienomis vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas dalyvauja Sofijoje (Bulgarijos Respublika) vykstančiame neformaliame Europos Sąjungos (ES) teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime.

Vidaus reikalų ministrai susitarė iki šių metų birželio pabaigos rasti sprendimą dėl bendros Europos  prieglobsčio sistemos reformos - derybos dėl šios reformos buvo pradėtos 2016 m. 

Lietuva visad pabrėžia, kad prieglobsčio sistemos reformos klausimai yra neatsiejami nuo kitų, ne mažiau svarbių migracijos politikos elementų – efektyvios išorės sienų apsaugos, veiksmingos grąžinimo politikos, kovos su neteisėtu žmonių gabenimu ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis migracijos srityje. “Mes visada sakome, kad turi būti vadovaujamasi visaapimančiu požiuriu. Prieglobsčio sistemos reforma nėra panacėja. Krizinis mechanizmas yra tarsi gesintuvas – galbūt jo naudoti neprireiks, tačiau jį reikia turėti”, – teigė ministras E.Misiūnas.

Neformalaus susitikimo metu vidaus reikalų ministrai taip pat aptarė, kaip toliau vystyti Europos integruoto sienų valdymo modelį, apimantį visus efektyvios sienų apsaugos elementus, užtikrinančius sąlygas sklandžiam teisėtam sienos kirtimui, užkertančius kelią tarpvalstybiniam nusikalstamumui, skatinančius tarpinstitucinį bendradarbiavimą, modernių technologijų diegimą ir kt. 

“ES išorės sienų valdymas yra bendra ES ir nacionalinių institucijų atsakomybė. Mes esame atsakingi už pakankamai ilgą ES išorės sienos ruožą, todėl sveikiname diskusijas dėl ES integruoto sienų valdymo modelio, kurio įgyvendinimas padės užtikrinti veiksmingą, vienodą bei integruotą sienų valdymą”, – teigė ministras. 

Šių metų gegužės mėn. Vilniuje rinksis devynių Šengeno sausumos išorės sienas turinčių šalių ministrai, kurie diskutuos apie bendrus iššūkius saugant sausumos išorės sienas.