BDAR
gdpr

ES vidaus reikalų ministrų laukia ambicinga darbotvarkė

Data

2013 12 04

Įvertinimas
0
Raktažodžiai Barakauskas

ES vidaus reikalų ministrų laukia ambicinga darbotvarkė
ES vidaus reikalų ministrų laukia ambicinga darbotvarkė

Vidaus reikalų ministras šiandien išvyko į Briuselį, kur rytoj pirmininkaus ES Vidaus reikalų tarybos susitikimui. D. A. Barakausko moderuojamame posėdyje 28 šalių ministrai apsvarstys net 10 darbotvarkės klausimų.

[end_header]

Posėdyje numatoma apsvarstyti, kaip įgyvendinamos šių metų birželio Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje priimtos rekomendacijos dėl taip vadinamų užsienio kovotojų. Tai yra Šiaurės Afrikos stovyklose parengti teroristinei veiklai asmenys, daugelis kurių dalyvauja Sirijos pilietiniame kare, o vėliau grįžta į Europos Sąjungą. ES kovos su terorizmu koordinatorius Gilles de Kershove šia tema pateiks pranešimą ir pristatys tolimesnių ES veiksmų planą, valdant šią augančią problemą.

Vidaus reikalų ministrai taip pat diskutuos laisvo asmenų judėjimo ES erdvėje klausimais. Šių metų balandį Austrijos, Vokietijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministrai savo bendrame laiške išreiškė susirūpinimą dėl piktnaudžiavimo atvejų, susijusių su laisvu ES piliečių judėjimu Sąjungoje. Po ko buvo sutarta, kad Europos Komisija (EK) pateiks ataskaitą apie šią problemą ir jos mastą. „Klausimas išties svarbus, taigi prognozuoju, kad EK ataskaitą lydės aktyvios ministrų diskusijos“, – teigia posėdžiui pirmininkausiantis Lietuvos vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.

Taryba susipažins su neseniai įkurtos Viduržemio jūros regiono jungtinės grupės ataskaita. Ši darbo grupė prie Europos Komisijos buvo sukurta Italijos siūlymu po spalio pradžioje įvykusios tragedijos prie Lampedūzos salos krantų, kurio metu, užsidegus laivui paskendo virš 300 šimtų laivu vykusių pabėgėlių iš Šiaurės Afrikos.

Ministrai taip pat apsvarstys ES vidaus reikalų srities plėtros perspektyvas. Šiuo metu egzistuojanti daugiametė Stokholmo programa galioja iki 2014 metų pabaigos, todėl Lietuva kaip pirmininkaujanti šalis, posėdyje pateiks informacinį dokumentą, pristatantį bendruosius principus dėl tolimesnio šios srities vystymo. „Tikimės, kad Komisija šiame dokumente išdėstytas idėjas panaudos rengdama Komunikatą, kuris taps būsimųjų gairių pagrindu“, – sako ministras D. A. Barakauskas.

Posėdyje numatoma apsvarstyti ir kitus vidaus reikalų sričiai aktualius klausimus.