BDAR

ES vidaus reikalų ministrų susitikime – Migracijos ir prieglobsčio pakto bei Europos policijos partnerystės iniciatyvos aptarimas

Data

2020 10 08

Įvertinimas
0
DSC_3131 (2).JPG

Šiandien vykusioje neformalioje Europos Sąjungos (ES) vidaus reikalų ministrų vaizdo konferencijoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė su kolegomis aptarė tolesnius strateginius veiksmus dėl Migracijos ir prieglobsčio paktą bei  Europos policijos partnerystės vystymo.

Š. m. rugsėjo 23 d. Europos Komisija pristatė naująjį Migracijos ir prieglobsčio paktą, kuriame išdėstoma Komisijos vizija, kaip skirtingos teisinės ir neteisinės priemonės dera tarpusavyje, bei apibrėžiama, kokių priemonių Komisija imasi dar šiandien bei kokių numačiusi imtis vėliau.

„Palaikome priemones, nukreiptas į piktnaudžiavimų prieglobsčio sistema šalinimą ir neteisėtos migracijos traukos faktoriaus mažinimą – pasisakome už efektyvią išorės sienų apsaugą, privalomą patikrų ir pasienio procedūrų atlikimą, grąžinimo mechanizmo stiprinimą, glaudesnį bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Tačiau dėl solidarumo mechanizmo ir asmenų perkėlimų ES viduje nuosekliai laikomės pozicijos, kad jie turi būti grįsti savanoriškumo principu ir taikomi tik tų asmenų atžvilgiu, kurie atitinka tarptautinės apsaugos suteikimo kriterijus ir nekelia grėsmių saugumui ir viešajai tvarkai“, – susitikimo metu kalbėjo ministrė R. Tamašunienė.

Vaizdo konferencijos metu taip pat buvo svarstomi trys kertiniai Europos policijos partnerystės iniciatyvos tikslai: dirbtinio intelekto pasitelkimas policijos darbe, policijos partnerystės stiprinimas ES viduje bei bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis.

„Iškeltiems tikslams pritariame, tačiau manome, kad pirmasis tikslas galėtų būti ambicingesnis, orientuotas ne tik į dirbtinį intelektą, bet ir į skaitmenizavimą plačiąja prasme, naujųjų technologijų pritaikymą teisėsaugos institucijų veikloje, policijos duomenų integravimą į bendrą ES informacijos architektūrą. Bendro ES požiūrio ir teisinės bazės vystymas yra svarbiausi tolesni žingsniai“, – Lietuvos poziciją dėstė vidaus reikalų ministrė.

Lietuvoje 2015 m. įdiegė Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą, kurios pagalba daugumos procesinių veiksmų atlikimas yra perkeltas į elektroninę erdvę.

Lietuva taip pat laikosi pozicijos, kad efektyvesnei teisėsaugos partnerystei ES viduje labai svarbus ES Agentūrų vaidmuo. Be to, bendradarbiavimas turėtų būti vystomas ir su tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma - Interpolu ir Jungtinėmis Tautomis, ypač kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu, organizuotu nusikalstamumu ir prekyba narkotikais srityse.