ET atstovai vertins vietos ir regionų demokratijos padėtį ir pokyčius Lietuvoje

Data

2018 01 25

Įvertinimas
0
DSC_1038.JPG

Lietuvoje lankėsi Europos Tarybos (ET) vietos ir regionų valdžių kongreso Monitoringo komiteto delegacija, kuriai pavesta atlikti vietos ir regionų demokratijos padėties būklės ir pokyčių Lietuvoje analizę. Tokie tyrimai Lietuvoje jau buvo atlikti 2001 m. ir 2012 m.  

Sausio 24 d. delegacijos nariai Artur Torres Pereira, Sigurdur Bjorn Blondal, Stephanie Poirel ir Tania Groppi viešėjo Vidaus reikalų ministerijoje, kur susitiko su vidaus reikalų viceministru Giedriumi Surpliu, kuris jiems pristatė svarbiausius pokyčius vietos savivaldoje, Lietuvos regioninės politikos Baltojoje knygoje numatytus uždavinius, regionų plėtros tarybų sudarymo principus ir su jomis susijusius klausimus. 

Susitikime, kuriame taip pat dalyvavo VRM Viešojo valdymo politikos departamento bei Regioninės politikos departamento atstovai, buvo kalbama apie savivaldybių vaidmenį regionuose, specialaus teisinio statuso Vilniaus miesto savivaldybei suteikimo perspektyvas, valstybinės žemės valdymo funkcijų perdavimo savivaldybėms galimybes, savivaldybių bendradarbiavimą viešųjų paslaugų teikimo srityje, tiesioginius seniūnų rinkimus ir kitus klausimus.

Viceministras G. Surplys iškėlė klausimą dėl galimybės Lietuvai susigrąžinti balsavimo teisę Europos Tarybos Regionų rūmuose – tokios teisės Lietuva neteko 2012 m., kuomet buvo panaikintos apskričių viršininkų administracijos. Jis taip pat pabrėžė regionų plėtros tarybų svarbą ir siekius didinti regionų plėtros tarybų įgaliojimus.
 
ET vietos ir regionų valdžių kongresas rengia reguliarias ataskaitas vertinančias vietos ir regionų demokratijos padėtį ET šalyse narėse bei šalyse kandidatėse bei stebi, kaip įgyvendinami Europos vietos savivaldos chartijos principai. Tuo tikslu Kongresas kas keletą metų kiekvienoje  Europos vietos savivaldos chartiją ratifikavusioje valstybėje rengia monitoringo misijas, kurių metu analizuojama vietos ir regionų demokratijos būklė.

Įvertinusi  vietos ir regionų demokratijos padėtį Lietuvoje delegacija parengs monitoringo ataskaitą, kurią teiks svarstyti Europos vietos ir regionų valdžių kongreso plenarinei sesijai.