BDAR
gdpr

Europos Komisija: Lietuvoje – du regionai

Data

2016 12 13

Įvertinimas
0
Planavimo regionai.jpg

Europos Komisija (EK) lapkričio 21 d. priėmė reglamentą,  kuriuo iš dalies pakeitė bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) priedus. Pakeistas reglamentas nurodo, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. EK bus perduodami statistiniai duomenys pagal du NUTS 2 lygio Lietuvos regionus - Sostinės regioną, kurį sudaro  Vilniaus apskritis, bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regioną, kurį sudaro Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskritys.

Pažymėtina, kad NUTS yra nustatytas tam, kad būtų galima Europos Sąjungoje (ES) rinkti, rengti ir skleisti suderintą regioninę statistiką, o reglamento prieduose išvardyti teritoriniai vienetai, kurie turi būti naudojami statistiką rengiant.

Reglamento pakeitimas padarytas po to, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė Vidaus reikalų ministerijos parengtą nutarimą „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“.     

Dviejų neadministracinių regionų sudarymas skirtas regioninės politikos įgyvendinimui nuo 2021 metų.  Regionų, kuriems valdymo struktūros nebus kuriamos, sudarymo tikslas – galimybė šiems regionams taikyti skirtingas (pritaikytas konkretaus regiono specifikai) nacionalinės regioninės politikos priemones ir atskirai planuoti dalį ES finansinių investicijų.

Statistinių duomenų rengimas pagal du regionus, iš kurių vienas būtų laikomas mažiau išsivysčiusiu, o kitas - labiau išsivysčiusiu, leis Lietuvos Vyriausybei derėtis su EK, kad ES finansinės investicijos atitiktų minėtų Lietuvos regionų išsivystymo lygį.