copyright

Europos Sąjungos investicijos – verslo priežiūros institucijų pertvarkai spartinti

Data

2016 10 26

Įvertinimas
0

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas skyrė finansavimą Ūkio ministerijos parengtam projektui, kurio tikslas – didinti verslo priežiūros sistemos efektyvumą.

Įgyvendinant projektą „Verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ kvalifikuotas ekspertas konsultuos pažangių priežiūros priemonių diegimo ir, prireikus, priežiūros institucijų konsolidavimo klausimais. Naudojantis išorės tiekėjų paslaugomis bus parengtos priežiūros institucijų veiklos vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo rekomendacijos. ,,Slapto kliento“ tyrimas leis identifikuoti ūkio subjektų konsultavimo trūkumus. Bus organizuojami plataus masto priežiūros institucijų specialistų mokymai, kurių metu dalyviai gaus specializuotą leidinį ,,Verslo priežiūros vadovas“. Periodiškai atliekamos ūkio subjektų apklausos padės laiku identifikuoti aktualiausias verslo priežiūros problemas.

Investuoti į šį projektą Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšas buvo nuspręsta įvertinus, kad Lietuvoje nuo 2009 m. vykdoma verslo priežiūros institucijų pertvarka, kurios tikslas – optimizuoti institucijų atliekamas priežiūros funkcijas, t. y. užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau trikdant prižiūrimų subjektų veiklą.

Nepaisant pasiektos pažangos, kurią pažymėjo Europos plėtros ir bendradarbiavimo organizacija (EPBO), atlikusi reguliavimo politikos peržiūrą Lietuvoje, EBPO pabrėžė ir tai, kad mažinti pertvarkos spartos dar nereikėtų. EBPO rekomendavo Lietuvai toliau vystyti ir stiprinti verslo priežiūros vertinimą, rizikos vertinimu grįstų metodų taikymą, peržiūrėti, patobulinti ir toliau skleisti kontrolinių klausimynų taikymo praktiką, sukurti pagrindą verslo priežiūros specialistų profesionalumui ir pan.

Ūkio ministerija, būdama verslo priežiūros institucijų pertvarkos koordinatore, minėtąsias problemas sprendžia įvairiais būdais ir priemonėmis, tačiau nepaisant to, priežiūros veikla išlieka tobulintina. Nepakankamai efektyvi priežiūros institucijų veikla sukelia nepagrįstą naštą verslui. Tai menkina Lietuvos pastangas gerinti verslo aplinką, pritraukti investicijas, didinti ekonominį valstybės pajėgumą.

Numatoma, kad įgyvendinus minėtą projektą Lietuvos verslo priežiūros sistemos efektyvumas padidės, nes priežiūros institucijose bus įdiegta ir pritaikyta pažangių ūkio subjektų priežiūros priemonių, bus patobulinti priežiūros institucijų darbuotojų profesiniai įgūdžiai.

Projektui finansuoti skirta 682 tūkst. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.