Europos Sąjungos Taryboje – siūlymai perkeliant pabėgėlius vadovautis savanoriškumo principu

Data

2016 10 13

Įvertinimas
0

Europos Sąjungos (ES) Taryboje Liuksemburge ketvirtadienį posėdžiavę ES vidaus reikalų ir teisingumo ministrai aptarė pabėgėlių perkėlimo iš trečiųjų šalių perspektyvas.

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas pasiūlė ES reglamente dėl asmenų perkėlimo iš trečiųjų šalių labai aiškiai įtvirtinti valstybių narių savanoriškumo principą.

„Labai svarbu, kad valstybės narės, iš trečiųjų šalių perkeliančios asmenis, kuriems būtina tarptautinė apsauga, galėtų vadovautis savanoriškumo principu, tai yra pačios priimti sprendimą dėl pabėgėlių skaičiaus, šalių, iš kurių jie perkeliami, vadovaudamosi galimybėmis juos apgyvendinti, integruoti“, – posėdyje sakė T. Žilinskas.

Savanoriškumo principą palaiko iki pusės šalių narių.

Tarybos posėdyje taip pat aptartos nelegalios migracijos problemos: stovyklos, kuriose asmenys laukia perkėlimo, yra perpildytos, esama niekieno nelydimų vaikų, taip pat – asmenų, kurie kelia grėsmę saugumui. Tartasi, kaip praktiškai šias problemas išspręsti.

Po pasitarimo Liuksemburge ketvirtadienį septynių ES valstybių atstovai – ministrai – ir Baltarusijos vidaus reikalų ministras Igoris Šunevič pasirašė Mobilumo partnerystės susitarimą, pagal kurį šalių institucijos bendradarbiaus užkertant kelią nelegaliai migracijai, kartu spręs prieglobsčio bei neteisėtai šalyje esančių asmenų klausimus, bendradarbiaus užtikrinant saugų ir sklandų legalų asmenų judėjimą, informavimą apie darbo, studijų galimybes ir kt.

Taip pat ES Tarybos posėdžių salėje Lietuvos vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas, Latvijos vidaus reikalų ministras Richards Kozlovskis ir Estijos vidaus reikalų ministras Hanno Pevkuras pasirašė susitarimą dėl prisijungimo prie ES civilinės saugos modulio BaltFloodCombat, kurio tikslas – užtikrinti priešgaisrinės apsaugos pajėgų mobilizavimą potvynių padarinių ES šalyse likvidavimui.

Lietuva, Latvija ir Estija į potvynio zoną siųstų 75 pareigūnus, kurie apmokyti dirbti kartu, ir didelio galingumo pompas. Baltijos šalių komanda turės mobilizuotis ir į misiją išvykti per 72 valandas. Šalys pasirengti tokioms misijoms turės iki 2017 metų pabaigos. Misijos išlaidas, kurios sudaro 20–30 tūkst. eurų, įsipareigoja padengti pagalbą teikiančios šalys.