Europos Tarybos ekspertai vertina Lietuvos pažangą kovojant su prekyba žmonėmis

Data

2018 06 28

Įvertinimas
2
DSC_2964.JPG

Šią savaitę Vidaus reikalų ministerijoje lankosi Europos Tarybos Kovos su prekyba žmonėmis grupės (angl. Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) ekspertai, kurių tikslas – įvertinti, kaip Lietuva įgyvendina 2005 m. Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis. 

Tai antras Europos Tarybos ekspertų vizitas į Lietuvą ir antras grupės atliekamas Lietuvos vertinimas. Savo vizitą grupės nariai pradėjo su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis kovos su prekyba žmonėmis srityje, taip pat dalyvavo įvairiuose institucijų ir įstaigų susitikimuose LR Vidaus reikalų ministerijoje, kurios atstovas paskirtas palaikyti ryšius su grupės ekspertais.

Šiais metais grupės ekspertai ypač domėjosi prekybos žmonėmis aukų nustatymo, įrodymų surinkimo prekybos žmonėmis ikiteisminiuose tyrimuose, pagalbos suteikimo nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, ypač vaikams, vaikų švietimo apie prekybą žmonėmis ir kitais klausimais.  

Siekdami įvertinti Lietuvos veiksmus kovojant su prekyba žmonėmis, Europos Tarybos ekspertai vizito Lietuvoje metu, numatoma, susitiks su įvairių institucijų ir įstaigų, dalyvaujančių kovos su prekyba žmonėmis veiksmuose, atstovais: Seimo nariais, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM, Generalinės prokuratūros, Nacionalinės teismų administracijos ir teismų, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų, Valstybinės darbo inspekcijos ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tauragės rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybių atstovais. 

Europos Tarybos Kovos su prekyba žmonėmis grupė stebi, kaip ES valstybės narės įgyvendina konvencijos reikalavimus ir savo vertinimų rezultatus skelbia reguliariose ataskaitose. Lietuvoje ši konvencija ratifikuota 2012 metais.