BDAR
gdpr

Helsinkyje aptartos bendradarbiavimo ties ES išorės sienomis perspektyvos

Data

2011 12 16

Įvertinimas
0

Gruodžio 15-16 d. vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas kartu su Regioninės politikos departamento atstovais Helsinkyje (Suomija) dalyvavo seminare, skirtame bendradarbiavimo ties Europos Sąjungos (ES) išorės sienomis perspektyvoms aptarti bei ES institucijų ir valstybių narių diskusijoms apibendrinti.

Seminare Helsinkyje dalyvavo visų 27 ES valstybių narių, Europos Komisijos ir Europos išorinių veiksmų tarnybos, taip pat Rusijos Federacijos ir Norvegijos atstovai. Partneriai diskutavo, kaip vyks bendradarbiavimas ties ES išorės sienomis kitos finansinės perspektyvos metu 2014-2020 m., taip pat aptarė Šiaurės Europos regioninio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo per sieną klausimus. Atsižvelgdami į 2007-2013 m. bendradarbiavimo per sieną patirtį, pasiektus rezultatus ir iškilusias problemas, jie tarėsi, kaip pagerinti teisinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimo per ES išorės sienas reguliavimą.

Pirmąją seminaro dieną ES valstybių narių atstovams buvo pristatytas Europos Komisijos parengtas pasiūlymas dėl naujos bendradarbiavimo ties ES išorės sienomis priemonės - Europos kaimynystės instrumento. 2014-2020 m. jis turėtų pakeisti Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę, pagal kurią bendradarbiavimas ties ES išorės sienomis vykdomas 2007-2013 m. Antroji seminaro diena buvo skirta ES, Rusijos Federacijos, Norvegijos ir Islandijos regioninio bendradarbiavimo Šiaurės Europoje aktualiems klausimams aptarti.

Be to, pratęsiant šių metų rugsėjo mėnesį Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva Nidoje vykusį aukšto lygio susitikimą, įvyko neformalus ES valstybių narių, dalyvaujančių bendradarbiavimo per sieną su Rusijos Federacija programose, taip pat Europos Komisijos, Europos išorinių veiksmų tarnybos bei Rusijos Federacijos atstovų aukšto lygio susitikimas. Šio susitikimo metu buvo aptarti bendradarbiavimo per sieną su Rusijos Federacija principai ir perspektyvos 2014-2020 m. laikotarpiu. Lietuvos atstovai pabrėžė, kad labai svarbu tinkamai įvertinti gautas pamokas, taip pat akcentavo programų rengimo ir jų įgyvendinimo supaprastinimo bei didesnio lankstumo svarbą.

Pažymėtina, kad iš 13 programų, 2007-2013 m. vykdomų pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę, Lietuvos institucijos ir įstaigos turi galimybę dalyvauti trijose: Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programoje, Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programoje ir Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje (2007-2013 Baltijos jūros regiono programa). Už minėtų programų koordinavimą Lietuvoje yra atsakinga Vidaus reikalų ministerija.