BDAR
gdpr

Hibridinės atakos prieš Lietuvą chronologija

Data

2021 12 30

Įvertinimas
0
Ievos photo.jpg

Šiuo metu Lietuva, kaip Lenkija ir Latvija, patiria klastingą Baltarusijos nedemokratinio režimo hibridinę agresiją. 2021 m. gegužės 26 d. viešame pasisakyme A. Lukašenka pagrasino, kad “užtvindys Lietuvą ir kitas kaimynines valstybes migrantais ir narkotikais”. Tokia ypač žiauria hibridinės grėsmės forma instrumentalizuojant žmones siekiama politinių tikslų, bandoma sukurti besitęsiančią krizę ir destabilizuoti Europos Sąjungą, išbandant jos vienybę ir ryžtą.

Netrukus po pareiškimo, jau 2021m. birželio pradžioje, smarkiai išaugo iš Baltarusijos pusės Lietuvos valstybės sieną neteisėtai kirtusių migrantų skaičius, kuris pasiekė daugiau negu 4,3 tūkst. Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. sulaikytų neteisėtai sieną kirtusių užsienio šalių piliečių skaičius siekė 37, 2020 m. – 74. 

Nuo 2021 m. rugpjūčio 3 d. pradėjus taikyti apgręžimo politiką, į Lietuvą neįleista daugiau nei 8,1 tūkst. užsieniečių, kurie neteisėtai mėgino patekti į Lietuvos Respubliką.

Įvykių chronologija

 

           Data                                                        Veiksmas 

2022 01 07

Vyriausybės posėdyje pritarta Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos siūlymui kreiptis į Seimą su prašymu trims mėnesiams, iki 2022 m. gegužės 13 d., pratęsti Lietuvos kariuomenei suteiktus įgaliojimus ekstremaliosios situacijos metu. Turėdami šiuos įgaliojimus, kariai turi teisę duoti privalomus nurodymus, atlikti asmens apžiūrą ir sulaikyti įtariamus asmenis ir kt.

2022 01 02

Užsakomuoju skrydžiu iš Lietuvos į Iraką (reisas: Vilnius - Bagdadas - Erbilis) išvyko 98 Irako piliečiai, sutikę savo noru grįžti į gimtąją šalį. Tai pirmasis toks užsakomasis skrydis iš Lietuvos, skirtas į kilmės šalį grįžtantiems neteisėtai Lietuvos sieną kirtusiems asmenims, nes jiems nebuvo suteiktas prieglobstis.  Šiuo metu yra išsišsti 537 asmenis į kilmės šalis, iš jų 482 asmenys yra tai padarę savanoriškai.

2021 11 14-20

Irako konsulinė misija

2021 11 09

Reaguojant į neteisėtų migrantų situaciją šalies pasienyje buvo aktyvuoti papildomi Lietuvos kariuomenės pajėgumai ir sutrumpintas reakcijos laikas, per kurį kariai turėtų atvykti į pagalbą Valstybės sienos apsaugos tarnybai. Lietuvos kariai įkūrė priešakinę operacijų bazę Druskininkuose.

2021 11 09

Ženevoje paskelbtame UNHCR ir IOM bendrame pareiškime išsakomas didelis susirūpinimas dėl naujausių pranešimų dėl padėties Baltarusijos-Lenkijos pasienyje ir raginimas valstybėms užtikrinti migrantų ir pabėgėlių saugumą ir žmogaus teises. Pareiškime pakartojamos UNHCR ir IOM anksčiau išsakytos nuostatos, smerkiančios migrantų ir pabėgėlių instrumentalizavimą dėl politinių tikslų, o Baltarusijos valdžia pakartotinai raginama nekurti sudėtingos humanitarinės padėties ir užtikrinti tų žmonių gerovę. Pareiškime išsakomas UNHCR ir IOM pasiruošimas padėtis Baltarusijos valdžiai („to support the authorities of Belarus in providing counseling and assess these people’s personal situation, in appropriate locations, away from the border areas“).  

2021 11 08

Ženevoje Lietuvos atstovas  (laikinasis reikalų patikėtinis Ženevoje D. Tamulaitis) kartu su Lenkijos, Latvijos bei Estijos atstovais susitiko su JT Vyriausiojo pabėgėlių komisaro (UNHCR) padėjėja apsaugos klausimais G. Triggs ir Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) vyriausiuoju patarėju Europai ir Centrinei Azijai M. Profazi. Abiejų susitikimų metu buvo aptarta pastarosiomis dienomis susidariusi grėsminga padėtis prie Baltarusijos ir ES valstybių sienos (pirmiausia – Lenkijos).

2021 10 28

Priimtas sprendimas dėl humanitarinių paketų dalijimo pasienyje apgręžiamiems migrantams. Iki metų pabaigos planuojama paruošti 5000 tokių paketų iš turimų rezervų ir organizuojant reikalingus viešuosius pirkimus. Humanitariniams paketams sukomplektuoti bus panaudota ir tarptautinė migracijos krizei valdyti gaunama parama. Pasienyje dirbantys pareigūnai ir iki šiol apgręžiamiems migrantams pagal poreikį duoda maisto, vandens, suteikia būtiną medicininę pagalbą, tačiau dabar humanitarinė pagalba bus sistemiška ir geriau organizuota.

2021 10 27

Lietuvos užsienio reikalų viceministras M. Adomėnas (ir kiti URM pareigūnai) susitiko su JT Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės (UNCHR) paskirta žmogaus teisių padėties Baltarusijoje (BY) stebėjimo mechanizmo ekspertų komanda. Susitikimo metu buvo keliamas ir klausimas dėl BY režimo sukurtos migracijos krizės.

2021 10 26

Jungtinėse Tautose Niujorke surengtų debatų su UNHCR vadovu F. Grandi metu buvo pateiktas pasisakymas Europos Sąjungos vardu, į kurį Lietuvos atstovų pastangomis buvo įtraukta nuoroda dėl migracijos instrumentalizavimo ir prieglobsčio sistemos išnaudojimo.

2021 10 22

Ženevoje paskelbtame JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) pareiškime išsakytas raginimas imtis skubių veiksmų Baltarusijos ir Europos Sąjungos pasienyje (Latvijos, Lietuvos, Lenkijos pasienyje su Baltarusija), siekiant išvengti pastaruoju metu užfiksuotų į ES teritoriją iš Baltarusijos patekti bandžiusių trečiųjų valstybių tragiškų mirčių pasienyje pasikartojimo.

2021 10 21-22

Vyko Europos vadovų taryba, kurios metu buvo sutarta dėl tarybos išvadų, kuriose vadovai įpareigoja Europos Komisiją pateikti ES teisėkūros pasiūlymus, skirtus numatyti ES atsaką į hibridines atakas, kurių metu instrumentalizuojama migracija. Šios nauji instrumentai turi būti paremtos atitinkamomis finansavimo priemonėmis.

2021 10 20

Vyriausybė pritarė beveik visoms Vidaus reikalų ministerijos, siūlomoms įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisoms, išskyrus siūlymą dėl ikiteisminės apskundimo tvarkos. Nuspręsta atsisakyti ikiteisminės nagrinėjimo tvarkos ir nustatyti, kad sprendimus dėl prieglobsčio nesuteikimo bus galima skųsti dviems teismams, tokia pačia tvarka bus skundžiami sprendimai dėl grąžinimo, išsiuntimo ir draudimo atvykti. Šioms pataisoms turi pritarti Seimas.

2021 10 19

Bendrųjų reikalų tarybos posėdžio metu užsienio reikalų viceministras A. Pranckevičius pristatė nereguliarios migracijos situaciją rytiniame ES pasienyje bei pakartojo poreikį atitinkamai keisti ES teisę, numatant reikiamas priemones atsakyti į migraciją instrumentalizuojančias hibridines atakas.

2021 10 18

Vienoje vykusiame Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Saugumo komiteto posėdyje Lietuvos atstovas informavo apie naujausią padėtį, susijusią su A. Lukašenkos režimo instrumentalizuojama nelegalia migracija. Lietuvos pasisakymą parėmė Lenkija, Latvija ir ES delegacija. 

2021 10 18

URT susitikime Lietuva ir Lenkija pristatė situaciją pasienyje su Bultarusija. Lietuva pasiūlė paskelbti Baltarusijos oro erdvę civilinių aviakompanijų komercinių skrydžių neskraidymo zona, intensyviai dirbti su neteisėtų migrantų kilmės šalimis, taip pat sutarti dėl 5 –ojo sankcijų paketo.

2021 10 13

VRM, atsižvelgusi į teisės ekspertų ir tarptautinių institucijų pastabas, pateikė Vyriausybei įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  pakeitimus. Naujausiomis pataisomis siūloma tobulinti prieglobsčio nagrinėjimo procedūras ekstremaliosios situacijos laikotarpiu. Vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės teigimu, tai kompromisinis variantas, leidžiantis suderinti šalies nacionalinio saugumo interesus ir atliepiantis migrantų teisių aspektus.

2021 10 08

Taline Estijos, kuri šiuo metu yra JT Saugumo Tarybos (JTST) nenuolatinė narė, iniciatyva buvo surengtas JTST neformalus (Arria formato) posėdis skirtas aptarti žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje. Susitikime Lietuvai atstovavo ir pasisakymą pateikė užsienio reikalų viceministras M. Adomėnas. LT pasisakyme buvo akcentuota ir nelegalios migracijos problema bei Baltarusijos režimo vykdoma hibridinė ataka.

2021 10 08

Lietuvą pasiekė pirmoji Europos Komisijos (EK) finansinės paramos dalis neteisėtos migracijos krizei suvaldyti – 29,6 mln.  Tai – Vidaus reikalų ministerijos derybų su EK rezultatas. Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje lankėsi EK delegacija ir įvertino situaciją bei Lietuvos poreikius, kilusius dėl Baltarusijos režimo organizuoto neteisėtų migrantų antplūdžio. Po šio vizito buvo priimtas sprendimas skirti Lietuvai 37 mln. eurų paramos.

2021 10 08

Liuksemburge vykusiame Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje ministrė Agnė Bilotaitė pristatė situaciją Lietuvos pasienyje su Baltarusija bei pasiūlymus, kaip reikėtų keisti ES migracijos politiką, siekiant atremti Baltarusijos ar kito nedemokratinio režimo organizuotas hibridines atakas. Taip pat vidaus reikalų ministrė pristatė Lietuvos inicijuotą kreipimąsi į Europos Komisiją, pabrėžė būtinybę keisti ES teisinę sistemą ir ją pritaikyti prie naujos, netikėtai užklupusios realybės. Kreipimąsi pasirašė Lietuvos ir dar vienuolikos ES valstybių narių – Austrijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Slovėnijos, Vengrijos – vidaus reikalų ministrai. Tarybos posėdžio metu palaikymą išreiškė dar ir Rumunija bei ES Tarybai pirmininkaujanti Slovėnija.

2021 10 07

EK vicepirmininkui M. Schinui ir Komisarei Y. Johansson išsiųstas 12 ES valstybių narių vidaus reikalų ministrų pasirašytas laiškas dėl ES teisės adaptavimo poreikio siekiant atliepti nūdienos realijas ir užtikrinti atsaką hibridinėms atakoms.

2021 10 06

Neformalios Europos vadovų tarybos metu Slovėnijoje Lietuva kėlė būtinų pokyčių ES teisinėje sistemoje poreikį, kurie būtų skirti atsakyti į hibridines atakas, kurių metu instrumentalizuojama migracija.

2021 10 05

During the meeting of the Ministers of Interior of the Visegrad Group, Austria and Slovenia in Budapest the V4-AT-SI adopted joint declaration. The ministers expressed their solidarity and further support for Poland, Latvia and Lithuania, which are most affected by the hybrid actions on the border taken by the Belarus regime in retaliation for the sanctions adopted by the EU and support for the 2 Belarusian civil society, and acknowledge their efforts to protect the EU's external borders.

2021 10 04-08

Ženevoje vykusios Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro programos Vykdomojo komiteto 72-oji sesijos (UNHCR ExCom) metu Lietuvos atstovas (laikinasis reikalų patikėtinis Ženevoje D. Tamulaitis) pasisakė Jungtinių Tautų  (JT) vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro programos Vykdomojo komiteto 72-osios sesijos bendruosiuose debatuose, kur atkreipė dėmesį į neteisėtos migracijos per Baltarusiją į Europos Sąjungos šalis keliamus iššūkius ir paragino tarptautinę bendruomenę pasmerkti Baltarusijos vykdomą migracijos instumentalizavimą siekiant politinių tikslų.

2021 09 29-30

Pirmosios viceministrų lygio užsienio reikalų ministerijų dvišalės politinės konsultacijos Bagdade

2021 09 29

Vilniuje surengtas Lietuvos URM atstovų susitikimas su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (UNHCR) biuro atstovu Šiaurės ir Baltijos šalims H. Nordentoft. Susitikime, kuris vyko UNHCR iniciatyva, buvo aptarti nelegalios migracijos situacijos keliami iššūkiai. Susitikimo metu LT atstovai pažymėjo, kad yra reikalingas didesnis tarptautinės bendruomenės spaudimas Baltarusijai; pabrėžta, kad UNHCR, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (ICRC) galėtų padaryti daugiau, siekdami atskleisti Minsko režimo strategiją ir pritaikyti atitinkamas priemones.

2021 09 29-30

Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Estijos nuolatinių atstovybių Ženevoje vadovai susitiko su IOM generaliniu direktoriumi A. Vitorino ir UNHCR F. Grandi. Susitikimų metu buvo įteiktas bendras keturių šalių atstovų laiškas dėl neteisėtos migracijos per Baltarusiją į ES valstybes keliamų iššūkių ir aptarta situacija.

2021 09 26 – 10 02

Irako konsulinė misija

2021 09 24

į Kybartų užsieniečių registracijos centrą, buvusius pataisos namus, perkelti visi  migrantai (daugiau nei 700 vienišų vyrų) iš Rūdninkų poligone vasarą įkurtos laikinos migrantų stovyklavietės. Numatyta, kad iki spalio pradžios visi neteisėtai į Lietuvą atvykę asmenys turi būti perkelti iš laikinų apgyvendinimo vietų į šildomas patalpas.

2021 09 23

Lietuvoje lankėsi Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Roberta Metsola, kuriai buvo pristatyta esama situacija rytiniame ES pasienyje bei Lietuvos idėjos dėl ES teisės pokyčių migracijos srityje

2021 09 23

Pažymėtina, kad panašus atsakymas pateiktas ir į rugsėjo 23 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro Varšuvoje (ODIHR) direktoriaus M. Mecacci  laiške, adresuotame Lietuvos ambasadoriui prie tarptautinių organizacijų Vienoje V. Verbai, keltus klausimus dėl Lietuvos įsipareigojimų ESBO laikymosi krizės Baltarusijos – ES pasienyje kontekste.

2021 09 21

Ženevoje Tarptautinė migracijos organizacija/IOM ir JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) paskelbė pareiškimą, kuriame išsakė nusivylimą dėl mirčių Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje ir susirūpinimą dėl „atstūmimų“ praktikos.

2021 09 21

Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos nuolatinių atstovybių Ženevoje vadovai susitiko su JT Vyriausiąja žmogaus teisių komisare (UNHCHR) M. Bachelet. Susitikime, referuojant į ką tik paskelbtą visų keturių valstybių (EE, LT, LV ir PL) užsienio reikalų ministrų laišką, adresuotą UNHCHR M. Bachelet, buvo aptarta susirūpinimą kelianti situacija Baltarusijos (BY) pasienyje bei atkreiptas dėmesys į BY vykdomus trečiųjų šalių piliečių žmogaus teisių pažeidimus ir paraginta užtikrinti, kad BY laikytųsi prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo žmogaus teisių srityje. UNHCHR vadovei buvo perduoti BY pažeidimus patvirtinantys statistiniai duomenys. 

2021 09 21

Niujorke vykusiuose JT Generalinės Asamblėjos 76-osios sesijos bendruosiuose debatuose kalbėjęs Respublikos Prezidentas G. Nausėda savo pasisakyme irgi akcentavo nelegalios migracijos, Baltarusijos valdžios hibridinės atakos problematiką. Šias nuostatas Lietuvos vadovas pakartojo ir rugsėjo 22 d. Niujorke surengtame trijų Baltijos valstybių vadovų susitikime su JT Generaliniu Sekretoriumi A. Guterres.

2021 09 21

Užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-392 patvirtintas Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį pateikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašas; tos pačios dienos įsakyme Nr. V-393 „Dėl užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį pateikimo“ užsienio reikalų ministras nurodė, kad užsieniečių prašymai suteikti prieglobstį gali būti pateikiami Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje, taip pat pavedė Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijos Respublikoje vadovui nustatyti prašymų suteikti prieglobstį pateikimo būdą ir laiką bei paskirti atsakingą ambasados darbuotoją, kuriam bus pavesta užsieniečių pateiktus prašymus suteikti prieglobstį perduoti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

2021 09 21

Baigta migrantų, neteisėtai patekusių į Lietuvos teritoriją, registracija.  Migracijos departamento mobiliosios grupės kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ministerijų bei Vyriausybės kanceliarijos darbuotojais, vertėjais aplankė visas laikinas migrantų stovyklavietes, registravo jose gyvenančius migrantus, priėmė jų prieglobsčio prašymus, išsamiai paaiškino, kaip veikia prieglobsčio sistema, suprantamai informavo apie galimybes grįžti į kilmės šalį. Mobiliosios komandos migrantų apgyvendinimo centruose pradėjo lankytis nuo rugpjūčio 16 d.

2021 09 15

neteisėtos migracijos klausimai buvo aptarti VESK posėdžio metu. VESK pristatyta esama situacija Lietuvoje ir Lietuvos pozicija dėl Naujojo migracijos ir prieglobsčio pakto. Posėdžio metu taip pat tartasi dėl būtinybės atitinkamai pritaikyti ES acquis migracijos srityje tam, kad būtų operatyviai reaguojama į naujai iškilusią hibridinę grėsmę rytiniame ES pasienyje.

2021 09 04

Užsienio reikalų ministras susitiko su EK pirmininko pavaduotoju Margaritis Schinas, susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta neteisėtos migracijos klausimams bei galimiems ES teisėkūros šioje srityje pokyčiams.

2021 09 03

Lietuvoje lankėsi Prancūzijos Europos reikalų ministras Clement Beaune, susitikimo su užsienio reikalų viceministru A. Pranckevičiumi metu buvo detaliai aptarta situacija ES rytiniame pasienyje.

2021 09 03

VRM parengė siūlymus tobulinti ES teisės aktus sienų apsaugos ir prieglobsčio srityse, kad nedemokratinių šalių režimai negalėtų piktnaudžiauti ES prieglobsčio sistema politiniais tikslais. Šie pasiūlymai buvo pateikti svarstyti ES valstybių narių vidaus reikalų ministrams. Jie taip pat buvo pristatyti EK vicepirmininkui Margaričiui Schinui ir vidaus reikalų komisarei Ylvai Johannson.

2021 09 02

VRM pristatė migrantų perkėlimo planą į nuolatinius apgyvendinimo centrus Pabradėje, Kybartuose, Rukloje, Vilniuje ir Medininkuose.

2021 08 25-26

Užsienio reikalų viceministro A. Pranckevičiaus vizito Vokietijoje metu vyko dvišalis susitikimas su Vokietijos URM valstybės sekretoriumi ir 3 BV+DE konsultacijos, kurių metu išsamiai aptarta Baltarusijos režimo vykdoma hibridinė ataka ir atsako į ją būdai.

2021 08 25

Darbą pradėjo 4 „Frontex“ grąžinimų konsultantai ir 1 ekspertas bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis.

2021 08 23

Ministrės Pirmininkės I. Šimonytės atsakyme į minimą laišką pabrėžta, kad Lietuva laikosi prisiimtų įsipareigojimų žmogaus teisių ir humanitariniais klusimais. Tuo pačiu atsakyme akcentuota, kad visa atsakomybė už dirbtinai sukeltus neteisėtos migracijos į Lietuvą srautus tenka Baltarusijos režimui; taip pat išsakomas Lietuvos siekis tais klausimais glaudžiai bendradarbiauti su Europos Taryba ir kitomis ET valstybėmis narėmis.

2021 08 23

Vyriausybė priėmė Vidaus reikalų ministerijos parengtą nutarimą Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo – jame buvo apibrėžtas konkretus fizinio barjero projekto įgyvendinimo mechanizmas (vykdytojas, inžinerinis sprendimas, terminas ir kt.) – tai fizinio barjero įrengimo pradžia.

2021 08 20-24

Irako konsulinė misija.

2021 08 18

Lietuvoje lankėsi Europos Parlamento pirmininkas David Sassoli, su kurio buvo aptarta situacija rytiniame ES pasienyje.

2021 08 17

Neformaliame URT susitikime dėl situacijos AFG užsienio reikalų ministras G. Landsbergis priminė Lietuvos patirtį su instrumentalizuojama nelegalia migracija iš Baltarusijos, paragino ES griežtai atsakyti į šią hibridinę ataką.

2021 08 13

Užsienio reikalų ministras G. Landsbergis laišku kreipėsi į ESBO pirmininkaujančios Švedijos užsienio reikalų ministrę A. Linde ir ESBO generalinę sekretorę H. Schmid ir paragino, kad ESBO panaudotų visus turimus įrankius, siekiant sustabdyti humanitarinę krizę Baltarusijoje ir padedant iš Baltarusijos grąžinti į savo valstybes visus nelegaliai atvykusius trečiųjų valstybių piliečius.

2021 08 12

Priimti sprendimai dėl kariuomenės funkcijų išplėtimo pasienyje.

2021 08 11

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovė, vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė, priėmė sprendimą dėl situacijų centro sudarymo, kuriuo buvo sudarytos prielaidos integruoti ekstremaliosios situacijos valdyme dalyvaujančių institucijų disponuojamą informaciją, kurti vieningą ekstremaliosios situacijos infolauką ir pajėgų koordinavimą.

2021 08 10

Seimas taip pat priėmė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 67 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-515, kuriame nustatė prašymų suteikti prieglobstį pateikimo tvarką, kai valstybėje paskelbta karo padėtis, nepaprastoji padėtis, taip pat ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis dėl masinio užsieniečių antplūdžio. Seimas pritarė, kad užsieniečiai prašymus suteikti prieglobstį galėtų pateikti: tik pasienio kontrolės punktuose ar tranzito zonose Valstybės sienos apsaugos tarnybai; jeigu užsienietis į Lietuvos Respubliką užsienietis atvyko teisėtai – Migracijos departamentui; užsienyje – Lietuvos Respublikos ambasadoms ar konsulinėms įstaigoms. Įstatymo pakeitimu taip pat sudaryta galimybė pažeidžiamiems užsieniečiams teikti prašymus suteikti prieglobstį Valstybės sienos apsaugos tarnybai net ir tuo atveju, jei jie neteisėtai kirto Lietuvos Respublikos valstybės sieną.

2021 08 10

Seime priimtas Vidaus reikalų ministerijos parengtas Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymas.

2021 08 10

Seime priimti Vidaus reikalų ministerijos parengti Civilinės saugos įstatymo pakeitimai, kuriais be kita ko nustatytas teisinis pagrindas visų ministerijų ir valstybės institucijų įsitraukimui į ekstremaliosios situacijos valdymą.

    2021 08 09

Vilniuje užsienio reikalų ministras G. Landsbergis susitiko su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) atstovu Šiaurės ir Baltijos šalims H. Nordentoft. Susitikimo metu ministras ragino, kad UNHCR įsitrauktų, užtikrinant, jog visi nelegaliai atvykę trečiųjų valstybių piliečiai būtų grąžinti į savo valstybes.

      2021 08 10

Ministrei Pirmininkei I. Šimonytei adresuotame Europos Tarybos žmogaus teisių komisarės D. Mijatovič laiške buvo keliami Lietuvos tarptautinių sutartinių įsipareigojimų (pirmiausia, Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų) laikymosi iš Baltarusijos į Lietuvą nelegaliai patekusių trečiųjų valstybių piliečių grąžinimo kontekste.

2021 08 06

Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-652 pakeistas Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašas – siekiant efektyvesnio užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos valstybės sieną, grąžinimo į kilmės šalį, sutrumpinti procedūriniai terminai, nustatyta paramos savanoriškai grįžti užsieniečiams teikimo tvarka (užsieniečiui, kuris pageidauja savanoriškai grįžti į savo kilmės valstybę, bus įgyjami kelionės į užsienio valstybę bilietai ir išmokama vienkartinė 300 eurų piniginė išmoka).

2021 08 06

Vyriausybė pritarė VRM iniciatyva parengtam Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo projektui ir pateikė jį Lietuvos Respublikos Seimui. Šis įstatymo projektas – teisinis pagrindas fizinio barjero Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, kaip ypatingos valstybei svarbos projekto, įrengimui.

2021 08 04

Iraqi airways bendrovė paskelbė nutraukianti skrydžius į Minską rugpjūčio 5-15 d. 

2021 08 02

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovė, vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė, priėmė sprendimą dėl masinio užsieniečių antplūdžio pasienio ruožo teritorijose prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos respublika valdymo ir valstybės sienos apsaugos sustiprinimo, pagal kurį puvo pradėta taikyta neteisėtų migrantų neįleidimo ir nukreipimo į pasienio kontrolės punktų praktika. Nuo šio sprendimo į Lietuvą nebuvo įleista daugiau nei 5000 migrantų. Sienos kontrolė nuolat vykdoma sustiprintu režimu, o pareigūnams iškelta užduotis užtikrinti valstybės sienos apsaugą ir pasitelkti visas būtinas priemones, numatytas įstatymuose, ir neleisti kirsti sienos draudžiamose vietose. 

2021 08 01

Lietuvoje lankėsi už vidaus reikalus atsakinga komisarė Ylva Johansson. Vizito metu komisarė supažindinta su esama situacija, pristatyti Lietuvos neatidėliotini poreikiai reaguojant į hibridinę ataką ES rytiniame pasienyje.

2021 07 30

LNAES dalyvavo ES – IQ susitikime dėl COM Art 25 siūlymo.

2021 07 29

Kreiptasi dėl neeilinės Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos sušaukimo dėl neteisėtos migracijos prie ES išorės sienų.

2021 07 29

Ministro susitikimas Vilniuje su Irako užsienio reikalų ministerijos Europos departamento direktoriumi, ambasadoriumi Abdulu Kareemu Toma Mehdi Kaabu

2021 07 28

Vyriausybė priėmė Vidaus reikalų ministerijos parengtus Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503, pakeitimus, pagal kuriuos nustatytas teisinis pagrindas savivaldybių, SADM, ŠMSM įsitraukimui į ekstremaliųjų situacijų dėl masinio užsieniečių antplūdžio valdymą.

2021 07 26

Su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sutarta, kad SADM bus atsakinga už pažeidžiamų neteisėtų migrantų apgyvendinimo administravimą.

2021 07 22

LNAES dalyvavo parengiamojoje diskusijoje prieš ES – IQ susitikimą dėl COM pasiūlymo dėl Art 25.

2021 07 21

Foreign Minister Fuad Hussein met via video conference the European Commissioner for Home Affairs, Mrs. Ylva Johansson. During the meeting the two sides discussed the situation of the Iraqi immigrants and asylum seekers to the European Union.

2021 07 19

Su „Frontex“ vadovu Fabrice Leggeri susitarta dėl didesnių pajėgumų Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje.

2021 07 15

Vilniuje URM atstovai (JTTOŽTD direktorius D. Staniulis ir kt.) susitiko su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) atstovu Šiaurės ir Baltijos šalims H. Nordentoft. Susitikimo metu LT atstovai akcentavo, kad Baltarusija (BY), skatindama migrantų srautus, naudoja tai kaip politinio spaudimo priemonę Lietuvai, pristatė nelegalios migracijos iš Baltarusijos status quo, papasakojo apie Baltarusijos institucijų veiksmus prieš nevyriausybines organizacijas ir pilietinę visuomenę. 

2021 07 15

COM pateikė Tarybai pasiūlymą dėl kai kurių Vizų kodekso nuostatų suspendavimo IQ piliečių atžvilgiu (Art 25). Sprendimas dar nepriimtas, prie klausimo bus sugrįžta vizų darbo grupėje šį mėnesį.

2021 07 15

Pasirašytas paramos Lietuvai planas su Europos prieglobsčio paramos biuru (EASO) bei aktyvuotas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas.

2021 07 14-16

Ministro G. Landsbergio vizitas Bagdade.

2021 07 14

Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymu, VESK pritarimu, priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 560 „Dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo“, pagal kurį buvo paprašyta civilinės saugos tarptautinės pagalbos per Europos Komisijos Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą dėl masinio užsieniečių antplūdžio. Pagalbą suteikė 19 valstybių.

2021 07 13

Seimas neeilinėje sesijoje pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktiems įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Vidaus tarnybos statuto ir Administracinių bylų teisenos įstatymų pakeitimo projektams, taip pat priėmė rezoliuciją Nr. XIV-505 „Dėl hibridinės agresijos atrėmimo“. Vidaus reikalų ministerija pasiūlė keisti tam tikras nuostatas, susijusias su prieglobsčio prašymų nagrinėjimu, kad būtų paspartintas tokių prašymų nagrinėjimas ir priimti sprendimai dėl jų, taip pat apribotos kai kurios prieglobsčio prašytojų teisės tais atvejais, kai valstybė jų negali užtikrinti dėl valstybėje paskelbtos karo padėties, nepaprastosios padėties, taip pat ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio dėl masinio užsieniečių antplūdžio.

2021 07 12

Lietuvos nuolatinis atstovas Ženevoje (ambasadorius A. Krivas) išsiuntė laiškus Jungtinių Tautų Vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui (UNHCR) F. Grandi ir Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) generaliniam direktoriui A. Vitorino, išsamiai informuodamas apie išaugusius nelegalios migracijos srautus per Baltarusiją į Lietuvą ir prašydamas jų vadovaujamų organizacijų reaguoti pagal joms suteiktą mandatą.

2021 07 06

Didėjant neteisėtų migrantų srautams vidaus reikalų ministrė kreipėsi į KAM dėl karių pasitelkimo sienos apsaugos funkcijų vykdymui. Ilgainiui Lietuvos kariuomenės įsitraukimas, atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos dinamiką, vis didėjo.

2021 07 02

Patruliavimą Lietuvos pasienyje su Baltarusija kartu su Lietuvos pasieniečiais pradeda pirmieji šeši „Frontex“ Nuolatinio korpuso (Standing Corps) pareigūnai.

2021 07 02

Atsižvelgiant į staigiai išaugusius neteisėtų migrantų srautus ir Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos pasiūlymą, Lietuvoje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, kuri palengvino teisinį migracijos krizės valdymo reglamentavimą, užtikrino spartesnį procedūrų taikymą, o savivaldybėms ir kitų institucijų išlaidoms padengti pradėtos naudoti Vyriausybės rezervo lėšos ir ištekliai.

2021 06 21

Liuksemburge vykusiame URT susitikime ministras G. Landsbergis pristatė situaciją prie Lietuvos Baltarusijos sienos.

2021 06 11

Teikiant pagalbą VSAT aktuotos Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių operacinės pajėgos. Kariai pradeda budėjimus su VSAT pareigūnais.

2021 06 10

Didėjant sulaikytų neteisėtų migrantų skaičiui, vidaus reikalų ministrė kreipėsi į KAM dėl palapinių miestelio įrengimo Užsieniečių registracijos centre (Pabradėje).

       2021 06 04

Prie sienos su Baltarusija praėjusią parą Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai sulaikė 52 neteisėtus migrantus, tai buvo Irako, Sirijos, Baltarusijos ir Rusijos piliečiai. Devynios savivaldybės atsiliepė į Vidaus reikalų ministerijos kvietimą prisidėti prie migracijos krizės valdymo, siekiant laikinai apgyvendinti neteisėtus migrantus, pasirūpinti jų maitinimu ir medicinine, socialine bei kt. pagalba.