2022-09-18

Į ES per Lietuvą vykstantiems Rusijos piliečiams bus taikoma sugriežtinta kontrolė

Nuo pirmadienio, rugsėjo 19 d., į Lietuvą per Europos Sąjungos išorės sieną atvykstantiems Rusijos piliečiams bus taikoma sugriežtinta kontrolė.

Atsižvelgus į Rusijos vykdomą karinę invaziją į Ukrainą ir iš to kylančias grėsmes šalių nacionaliniam saugumui, Lietuva kartu su Latvija, Estija bei Lenkija nusprendė griežtinti Rusijos piliečių atvykimo kontrolę.

Tokių patikrinimų metu sprendžiant dėl Rusijos piliečių įleidimo į Lietuvą VSAT pareigūnai turės įsitikinti, ar keliautojai atitinka Vyriausybės patvirtintus kriterijus ir ar nekelia grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, viešajai tvarkai, viešajai politikai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ar tarptautiniams santykiams, kaip numatyta Šengeno sienų kodekse.

Vyriausybė nustatė, kad per išorės sieną netaikant sugriežtintos patikros į Lietuvą Rusijos piliečiai bus įleidžiami dėl humanitarinių priežasčių, jei jie yra tarptautinius pervežimus vykdančių ekipažų ir įgulų nariai, tranzitu per Lietuvą vykstantys diplomatai, asmenys, turintys ES valstybės išduotą leidimą gyventi, ilgalaikę Šengeno valstybių nacionalinę vizą ar supaprastinto tranzito dokumentą, bei tie, kurie yra ES valstybės piliečių šeimų nariai.

Šiemet iki rugsėjo vidurio pasieniečiai dėl įvairių priežasčių į Lietuvą per ES išorės sieną neleido patekti 861 Rusijos piliečiui.