Investicijų pritraukimui savivaldybėse - 1 mln. eurų

Data

2018 06 07

Įvertinimas
0
santaros-gatves-tiesimas-5a13e08c76c83.jpg

Vidaus reikalų ministras patvirtino priemonę, pagal kurią bus finansuojami projektai, prisidėsiantys prie palankių sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir kūrimo savivaldybėse. Priemonei finansuoti skirtas 1 mln. eurų.

„Važinėdami po savivaldybes ir bendraudami su merais, verslininkais matome, kad verslo augimui ir kūrimuisi regionuose potencialo tikrai yra. Deja, dažnai investicijoms kelią užkerta nesutvarkyta infrastruktūra, nepravestos susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai.

Ši priemonė padės savivaldybėms efektyviai sutvarkyti infrastruktūros trūkumus ir kurtis verslui“, - sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Vidaus reikalų ministerija savivaldybėms išsiuntė kvietimą teikti pasiūlymus investicijoms. Kvietimą gavo 42 savivaldybės, kuriose gyvena nuo 6 tūkst. iki 100  tūkst. gyventojų.

Šia, Europos Sąjungos fondų finansuojama priemone „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“, siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui ir naujų darbo vietų sukūrimui projekto teritorijoje.
 
Siųsti siūlymus savivaldybės gali iki birželio 29 dienos.