BDAR
gdpr

Įtvirtinama geroji savivaldybių konsultavimosi su gyventojais patirtis

Data

2017 12 20

Įvertinimas
1
11111111111111111111111111.jpg

Siekdama įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas dėl savivaldos tobulinimo diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus sprendimų priėmimo procese, Vidaus reikalų ministerija organizavo tris viešąsias konsultacijas – diskusijas.

Konsultacijos vyko Alytaus rajono, Panevėžio miesto ir Tauragės rajono savivaldybėse, jose dalyvavo aplinkinių savivaldybių administracijų darbuotojai, politikai, NVO, jaunimo ir vietos bendruomenių atstovai. Buvo diskutuojama apie gyventojų įsitraukimo, sprendžiant viešuosius vietos reikalus, problemas ir galimybes.

Tartasi, kokiais būdais savivaldybės galėtų paskatinti ir motyvuoti gyventojus būti aktyvesniais sprendžiant jiems patiems aktualius klausimus, kaip paskatinti vietos valdžios  ir gyventojų konsultacijas. Taip pat dalintasi nuomonėmis apie tai, ką reikėtų keisti, kad didėtų gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimą vietos lygmeniu.

Vakar ministerijoje įvyko baigiamoji šių konsultacijų ciklo konferencija „Aktyvūs gyventojai – demokratinė savivalda“, kurioje buvo apibendrintos diskusijos ir pateiktos įžvalgos apie tai, kaip didinti gyventojų įsitraukimą į viešųjų reikalų sprendimą.

Pranešimus konferencijoje skaitė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento atstovai Paulius Skardžius ir Dalia Masaitienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Vadybos katedros vedėjas prof. Mantas Bileišis, Europos Tarybos atstovas ir Latvijos universiteto docentas dr. Maris Pukis. Pranešimuose buvo akcentuota vietos valdžios ir gyventojų bendravimo ir bendradarbiavimo svarba, pateikti siūlymai kaip skatinti gyventojų dalyvavimą viešųjų reikalų sprendime.

Gerąja konsultavimosi su gyventojais patirtimi pasidalino ir Lietuvos savivaldybės – Alytaus miesto, Kupiškio rajono ir Vilniaus miesto. Už šią patirtį jos buvo apdovanotos Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklais.

Savivaldybes apdovanojo ir baigiamąjį žodį konferencijoje tarė vidaus reikalų viceministras Darius Urbonas. Jis pabrėžė nuolatinio, konstruktyvaus gyventojų bei vietos valdžios dialogo ir sąveikos svarbą, tai pat akcentavo tai, jog gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese stiprinimas neša realią naudą.