BDAR
gdpr

Įvyko neapykantos nusikaltimų prevencijos projekto baigiamoji konferencija

Data

2020 09 11

Įvertinimas
0
20200910_115243.jpg

2020 m. rugsėjo 10 d. vyko projekto „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje stiprinimas“, finansuojamo pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programą (2014–2020), baigiamoji konferencija.

Projektą nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. įgyvendino Vidaus reikalų ministerija (koordinatorius), Generalinė prokuratūra ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Projekto tikslai: užtikrinti veiksmingą atsakomybės už neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas taikymą; pagerinti kompetentingų institucijų supratimą ir žinias apie neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančių kalbų poveikį bendruomenėms, taip pat pažeidžiamų bendruomenių poreikius ir lūkesčius; spręsti nepranešimo apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas problemą; suintensyvinti kovą su neapykantos kurstymu internete.

Pagrindinės projekto veiklos buvo skirtos trims sritims: teisėsaugos institucijų ir teismų gebėjimų stiprinimas, pasitikėjimo tarp valdžios institucijų ir pažeidžiamų bendruomenių didinimas ir gebėjimų pranešti apie neapykantą kurstančias kalbas stiprinimas.

Įgyvendinant projektą, atliktas pažeidžiamų bendruomenių kokybinis tyrimas ir parengta tyrimo metodologija, atlikta baudžiamosios atsakomybės už neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas taikymo atvejų analizė, parengti 4 rekomendacijų dokumentai, suorganizuoti 34 renginiai (mokymai, seminarai, aptarimai, apskritojo stalo diskusijos), parengta ir paskelbta 17 straipsnių interneto žiniasklaidoje ir spaudoje (nacionaliniuose ir regioniniuose dienraščiuose).

Detalesnę informaciją apie projektą ir jo rezultatus rasite čia.

Konferencijos medžiagą rasite čia.

Neapykantos nusikaltimas – bet kuri nusikalstama veika, kurios motyvas – neapykanta asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

 

Finansuota pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programą (2014–2020)