Kalėjimų departamento vadovui – aiškūs ministro įpareigojimai

Data

2018 04 06

Įvertinimas
1
DSC_1818.JPG

Šiandien ryte vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, laikinai vykdantis ir Teisingumo ministro  funkcijas, susitiko su Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktoriumi Robertu Krikštaponiu. Susitikimo metu buvo aptarta Kalėjimų departamento (KD) veikla, atlikto vidaus audito ir tyrimo išvados, taip pat tolimesnis įstaigos administravimas.

Siekiant skaidrinti ir užtikrinti efektyvią KD veiklą, vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas įstaigos vadovui R. Krikštaponiui pateikė vykdymui aiškias užduotis ir terminus, iki kada jos turi būti įgyvendintos.

Atsižvelgus į vidaus audito, atlikto Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje, ir tyrimo Alytaus pataisos namuose metu surinktus duomenis, nustatyta pažeidimų, taip pat ydinga darbų vykdymo praktika.

Viena svarbiausių sričių, kurią išskyrė vidaus reikalų ministras E. Misiūnas – departamento finansų planavimas ir skaidrus bei tikslingas jų valdymas. 

Kadangi pastebima ydinga KD sistemos viešųjų pirkimų praktika, kai sutaupytos valstybės biudžeto lėšos naudojamos neprioritetiniams ir abejotiniems pirkimams, departamento vadovui iškeltas tikslas užtikrinti, kad kalendorinių metų pabaigoje nebūtų vykdomi kalendorinių metų pradžioje neplanuoti viešieji pirkimai. 

Tai taikoma ir didiesiems (statybų, IT srities ir kt.) viešiesiems pirkimams, kurie numatyti ilgalaikiuose investicijų projektuose, kurių poreikis yra žinomas jau ilgą laiką. To reikia, kad departamente būtų išvengta jau įprastine tapusios ir neigiamai tendencingos viešųjų pirkimų organizavimo praktikos, sąlygojančios nepaprastai didelių sumų mokėjimą avansu. Tokie mokėjimai yra rizikingi ir turi įtakos valstybės biudžeto stabilumui. 2017 m. pradžioje LR Teisingumo ministerija buvo teikusi šią rekomendaciją kaip kontrolės priemonę, tačiau šio vidaus audito metu ir vėl užfiksuoti pasikartojantys neplanuoti viešieji pirkimai 2017 m. pabaigoje.

„Departamento vadovui yra iškelti aiškūs tikslai, numatyti ir jų įgyvendinimo terminai. Tolerancijos esamai situacijai departamente nebus – tikrai yra piktžaizdžių, nemažai taisytinų dalykų, reikalingi savalaikiai sprendimai. Būtinas departamento veiklos skaidrinimas, ydingų įsišaknijusių praktikų eliminavimas įstaigos administravime“, – teigia vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.  

Ministras svarbiu uždaviniu nurodė ir kovą su korupcija. Kalėjimų departamento vadovas įpareigotas ieškoti priemonių užtikrinant, kad departamento Imuniteto tarnyba taptų ne deklaratyviu, o realiu korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija įrankiu. Vidaus auditas atskleidė, kad Kalėjimų departamento Imuniteto tarnyba visa apimtimi nevykdė ir nevykdo funkcijų, kurios mažintų korupcinių ryšių pasireiškimą bausmių vykdymo sistemoje.

R. Krikštaponiui iškeltas tikslas rasti būdus, kad sutarčių vykdymo kontrolė būtų efektyvi ir derėtų su KD finansų kontrole, kadangi vidaus audito metu nustatyta, jog KD nesiima priemonių užtikrinti, kad sutartis netinkamai vykdantys privatūs juridiniai asmenys prisiimtų visus dėl netinkamo sutarčių vykdymo atsiradusius finansinius įsipareigojimus.

Susitikimo metu aptarta ir ydinga šalutinių gyvūninės kilmės atliekų (ŠGP) šalinimo paslaugų įsigijimo praktika. Siekiant teigiamų pokyčių šioje srityje, KD direktorius, numatyta, turėtų visas KD sistemoje esančias ŠGP šalinimo paslaugų sutartis nutraukti. Tai pabrėžė ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kurios kompetencijai priskirtina ŠGP šalinimo kontrolė ir kuri nurodo, kad tik maisto gamintojas privalo šalinti ŠGP. 

Vidaus reikalų ministras E. Misiūnas su Kalėjimų departamento direktoriumi R. Krikštaponiu susitikimo metu taip pat aptarė ir įkalinimo įstaigų iškėlimo iš Vilniaus galimybes.