2022-09-15

Kariuomenės pratybose dalyvauja ir VRM statutinės tarnybos

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) statutinės tarnybos dalyvauja Lietuvos kariuomenės organizuojamose pratybose „Perkūno bastionas 2022“.

Rugsėjo 15-16 d. Panevėžio regione vykstančiose praktinėse pratybose siekiama patikrinti kariuomenės, valstybės ir savivaldybių institucijų bei vidaus reikalų sistemos pajėgų (policijos, pasienio ir ugniagesių pareigūnai) sąveiką karo padėties metu.

„Nestabilios geopolitinės situacijos akivaizdoje turime tinkamai pasiruošti atremti tiek hibridines, tiek konvencinio karo grėsmes. Todėl bendradarbiavimas tarp krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemų yra būtinas tam, kad mobilizacijos ir civilinės saugos sistemos veiktų efektyviai. Galimos karinės agresijos ir kitų pavojų atveju gyventojai turi laiku ir vietoje sulaukti būtinos pagalbos“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Pagal įstatymą karo padėties metu Vidaus reikalų ministerijos Valstybės sienos apsaugos ir Viešojo saugumo tarnybos jungiasi į ginkluotųjų pajėgų sudėtį, o kitos aktyviai remia valstybės gynybą,  užtikrindamos asmens ir visuomenės saugumą, viešąją tvarką, gelbėdamos gyventojų gyvybę, sveikatą ir turtą, vykdydamos objektų fizinę apsaugą, gyventojų perspėjimą apie pavojus.

Vidaus reikalų ministerija taip pat planuoja siūlyti tobulinti teisinį reguliavimą ginkluotos agresijos atveju. Pažymėtina, kad Karo padėties įstatyme šiuo metu nepakankamai reglamentuotas veiklos karo padėties metu koordinavimas tarp Lietuvos kariuomenės, VRM tarnybų, kitų valstybės institucijų bei savivaldybių. Minėtame įstatyme iki galo nėra aiškios valstybės institucijų atsakomybės ir bendradarbiavimas užtikrinant komendanto valandą, atliekant gaisrų gesinimo darbus, keičiantis informacija su Lietuvos kariuomene.

Kaip rodo Ukrainos patirtis, centrinės valdžios institucijos ne visuomet turi ryšį su savo padaliniais, vadovavimo ir koordinavimo galimybės taip pat yra ribotos, o sprendimai paliekami pačioms tarnyboms vietoje. Vidaus reikalų ministrės teigimu, pratybos yra gera proga pasitikrinti sąveiką šiose keliose srityse.

Primename, kad stiprinant Lietuvos atsparumą nacionalinio saugumo grėsmėms, ministrė A. Bilotaitė patvirtino vidaus reikalų sistemos statutinių pareigūnų karinio aprūpinimo standartą ir pavedė VRM pavaldžioms statutinėms įstaigoms užtikrinti aprūpinimo standarto įgyvendinimą, apimant numatytų priemonių įsigijimą, pareigūnų apmokymą ir kitas veiklas.