copyright

Ketinama kurti darbo grupę dėl Viešojo saugumo kolegijos steigimo

Data

2020 01 15

Įvertinimas
0
69806178_2468061033477538_7553791908141596672_o.jpg

Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė Vyriausybės pasitarimo metu pristatė klausimą dėl Viešojo saugumo kolegijos steigimo. Vienas pirmųjų etapų – tai sukūrimas darbo grupės, kuri ieškos geriausio sprendimo. Planuojama, kad kolegija bus žinybinė, joje bus rengiami vidaus tarnybos pareigūnai. 

„Pareigūnams keliami aukšti reikalavimai, jie turi gebėti vykdyti savo pareigas sudėtingiausiose situacijose užtikrindami viešąjį saugumą. Šiuo metu pareigūnams galime suteikti tik profesinį mokymą, tačiau to nepakanka. Būtina sudaryti galimybes pareigūnams įgyti aukštesnes kompetencijas tęsiant profesines studijas aukštojo mokslo įstaigoje pagal pakopinį pareigūnų rengimo modelį, kai yra suderintas pareigūnų profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos. Viešojo saugumo kolegijos įsteigimas padėtų tai užtikrinti“, – teigė vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Tikimasi, kad pareigūnams kolegijoje bus sudarytos sąlygos nuolat tobulėti ir mokytis siekiant tolesnės karjeros. 

„Šiandien visuomenės pasitikėjimas vidaus tarnybos pareigūnais yra gana aukštas, tačiau jiems svarbu įgyti ir naujų socialinių ir technologinių kompetencijų“, – teigė vidaus reikalų ministrė.

Apsisprendus įsteigti žinybinę Viešojo saugumo kolegiją, tai bus įgyvendinama keliais etapais. Pirmiausia reikės inicijuoti Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimą, taip pat patikslinti kitus įstatymus (detalizuoti kolegijos veiklos nuostatas). Vėliau reikės pradėti kolegijos akreditavimo procedūrą, o tuo pačiu metu parengti ir suderinti studijų programas.

Pareigūnų rengimo sistema Europoje nėra vienoda, tačiau pažymėtina, kad daugelis šalių (pavyzdžiui, Suomija, Norvegija, Nyderlandai, Ispanija, Estija) pareigūnus rengia kolegijose, kuriose studijos trunka 3 metus.