BDAR
gdpr

Ketinama tobulinti neapykantos nusikaltimų registravimą ir duomenų rinkimą

Data

2018 03 13

Įvertinimas
0
lina.jpg

Vidaus reikalų ministerija (VRM) kartu su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru (OSCE ODIHR) ir Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) organizavo seminarą neapykantos nusikaltimų registravimui ir duomenų rinkimui Lietuvoje tobulinti.

Seminare dalyvavo policijos pareigūnai, prokurorai, Nacionalinės teismų administracijos, Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai.

Renginio metu buvo apžvelgta neapykantos nusikaltimų situaciją Lietuvoje: problemos mąstas ir pobūdis  bei esminiai valstybės institucijų atsako sprendžiant šią problemą trūkumai. NVO nuomone, neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba yra paplitęs reiškinys Lietuvoje, tačiau oficialūs statistiniai duomenys neatspindi realios situacijos. Pagrindinės to priežastys – nesudarytos reikiamos organizacinės ir techninės prielaidos tokiems nusikaltimams tinkamai identifikuoti ir užregistruoti, nepakankamas valstybės institucijų dėmesys bei neapykantos nusikaltimų latentiškumas.

Latentiškumo problemą patvirtina pažeidžiamų grupių narių apklausos. Pvz., 2016 m. Lietuvos gėjų lygai atlikus internetinę apklausą, kurioje dalyvavo 345 LGBT asmenys iš Lietuvos, paaiškėjo, kad daugiau kaip pusė apklaustųjų susidūrė su neapykantos kalba ir (ar) nusikaltimais dėl savo tikros ar tariamos seksualinės orientacijos. Ir tik kas dešimtas iš nukentėjusiųjų apie incidentą pranešė teisėsaugos institucijoms.

Seminare OSCE ODIHR ir FRA atstovai kalbėjo apie svarbą registruoti neapykantos nusikaltimus ir turėti aukšto patikimumo duomenis bei pristatė tarptautinius standartus, taikomus neapykantos nusikaltimų registravimui ir duomenų rinkimui, taip pat gerąją kitų valstybių patirtį.

Seminaro dalyviai aptarė neapykantos nusikaltimų registravimo ir duomenų rinkimo sistemos Lietuvoje spragas bei galimus jos tobulinimo sprendimus. Šiuo metu esama nusikaltimų registravimo ir duomenų rinkimo sistema nesudaro prielaidų rinkti tikslių duomenų apie tokius nusikaltimus, kaip pvz., fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas, grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, žmogaus terorizavimas, turto sunaikinimas ar sugadinimas, viešosios tvarkos pažeidimas. Be to, mažai galimybių „susekti“, ar teismas, skirdamas bausmę, pritaikė minėtą Baudžiamojo kodekso nuostatą.

Atsižvelgdami į Lietuvos situacijos ypatumus ir seminaro dalyvių diskusijų rezultatus bei remdamiesi tarptautiniais standartais, OSCE ODIHR ir FRA atstovai artimiausiu metu parengs rekomendacijas Lietuvai, kaip patobulinti turimą neapykantos nusikaltimų registravimo ir duomenų rinkimo sistemą.

Išskirtinis dėmesys neapykantos nusikaltimams skiriamas dėl jų neigiamų pasekmių visuomenei. Neapykantos nusikaltimo atveju nukenčia ne tik konkretus asmuo, bet ir visa bendruomenė, kuriai jis priklauso ar su kuria jis yra siejamas. Kiekvieną tokį nusikaltimą lydi padidėjęs nesaugumo jausmas, baimė nukentėti pakartotinai.

Neapykantos nusikaltimų identifikavimas ir jų užregistravimas yra pirmas žingsnis siekiant užtikrinti, kad šie nusikaltimai būtų ištirti, kad kaltininkams būtų skirtos adekvačios bausmės, o nusikaltimų aukoms būtų suteikta reikiama pagalba. Todėl svarbu turėti neapykantos nusikaltimų registravimo mechanizmą, sudarantį prielaidas teisėsaugos institucijų pareigūnams tinkamai nustatyti nusikaltimo neapykantos motyvą ir jį užregistruoti. Be to, toks mechanizmas sudarytų prielaidas turėti tikslius statistinius duomenis apie užregistruotus neapykantos nusikaltimus, o tokie duomenys padėtų vertinti šių nusikaltimų mąstą ir pobūdį bei imtis reikiamo atsako.