BDAR
gdpr

Kovai su prekyba žmonėmis – bendros Vyriausybės institucijų pastangos

Data

2019 05 09

Įvertinimas
0
vilniecius-sildo-pavasariski-saules-spinduliai-5cbdaa0f5bef3.jpg

Siekiant mažinti prekybos žmonėmis mastą Lietuvoje, Vyriausybėje surengtas tarpinstitucinis Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdis. Komisijos posėdyje aptarta kovos su prekyba žmonėmis praėjusių metų situacija Lietuvoje ir pasiūlyti sprendimai problemoms spręsti.

Posėdyje taip pat svarstytos šiuolaikinės vergovės apraiškos Lietuvoje – užsienio piliečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, išnaudojimo problemos ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyva jungtis į pagalbos nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis tinklą. Aptarti ir kompleksinės pagalbos užtikrinimo nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis Lietuvos savivaldybėse klausimai.

Remiantis Vidaus reikalų ministerijos atliktos praėjusių metų apžvalgos duomenimis, Lietuvoje kasmet registruojama vis naujų ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis. 2018 m. buvo pradėta 14 naujų ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis ir išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms. Didžioji dalis ikiteisminių tyrimų pradėti dėl prekybos žmonėmis nusikalstamoms veikoms vykdyti, per pusę mažiau – priverstiniam darbui ir seksualiniam išnaudojimui, elgetavimui.

Tarp šalių, kuriose išnaudojami Lietuvos Respublikos piliečiai, minimos Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Švedija, Vokietija, Dominikos Respublika ir Lietuva. Lietuvos pirmosios instancijos teismuose 2018 m. už prekybą žmonėmis nuteisti 48 asmenys (35 vyrai ir 13 moterų). 2018 m. iš valstybės biudžeto buvo skirta 165 tūkst. Eur kompleksinei pagalbai nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir šią pagalbą suteikė nevyriausybinės organizacijos 239 nukentėjusiems asmenims (2017 m. – 219).

Pernai Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės departamento atliktoje Prekybos žmonėmis ataskaitoje Lietuva minima tarp šalių, dedančių daugiausia pastangų kovos su prekyba žmonėmis srityje.

Vidaus reikalų ministro įsakymu sudarytai komisijai pavesta koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones ir veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje. Komisijos veikla yra tęstinė ir aktyviai koordinuojama Vyriausybės kanceliarijos bendradarbiaujant su Vidaus reikalų ministerija nuo 2016 metų.

Daugiau informacijos apie kovos su prekyba žmonėmis situaciją Lietuvoje rasite:

https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Prekyba_zmonemis/nacionalinio%20pranesejo%20ataskaita_2019%2B%2B.pdf