BDAR

Kovai su prekyba žmonėmis – prevencinės priemonės Ispanijoje gyvenantiems lietuviams

Data

2020 08 31

Įvertinimas
2
denys-argyriou-i76LC1sJdoI-unsplash.jpg

Kasmetinio Vidaus reikalų ministerijos (VRM) organizuoto Užsienio lietuvių bendruomenėms konkurso, skirto prekybos žmonėmis prevencijai, nugalėtoju tapo Ispanijos lietuvių bendruomenės projektas „Aktyvi prevencija prekybos žmonėmis problemai spręsti „Raktas““.

Šio projekto tikslas – skatinti aktyvų socialinį bendradarbiavimą, užkertant kelią prekybai žmonėmis Ispanijoje, organizuoti lietuvių migrantų švietimą apie prekybą žmonėmis bei suteikti skubią ir veiksmingą pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis už Lietuvos teritorijos ribų.

Ispanijoje šiuo metu gyvena daugiau nei 28 tūkst. lietuvių emigrantų, todėl projekte pagrindinis dėmesys bus skiriamas prekybai žmonėmis išnaudojimo darbui prevencijai.

Laimėjusio projekto veiklos bus vykdomos šių metų rugsėjo 1 d. – gruodžio 1 d. Šiuo laikotarpiu planuojama sukurti mokymų medžiagą ir vykdyti prevencinius mokymus lietuvių bendruomenių nariams bei įsteigti efektyviai veikiančią pagalbos grandinę nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis Ispanijoje, nukreipiant šiuos asmenis į Lietuvoje veikiančias nevyriausybines organizacijas, teikiančias pagalbą aukoms.

Projekto metu taip pat numatyta verslo partnerių pagalba sukurti mobiliąją programėlę, skirtą suteikti informaciją ir skubią pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Programėlei pasiteisinus, ateityje ji galėtų būti pritaikyta ir kitose Europos Sąjungos šalyse.

Kartu projektu norima stiprinti bendradarbiavimą tarp Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir Graikijos lietuvių bendruomenių kovos su prekyba žmonėmis srityje. Į projekto veiklas planuojama įtraukti ir kitus partnerius: Ispanijos nevyriausybinę organizaciją „Foundacion Cruz Blanca“, policiją „Gurda Civil“, Pasaulio lietuvių bendruomenę, Lietuvos Užimtumo tarnybą, Lietuvos savivaldybes, Atviro jaunimo centrus bei Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centrą.

VRM duomenimis, 2019 m. Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai suteikė pagalbą 18 Lietuvos piliečių – 17 vyrų ir 1 moteriai, nukentėjusių ar galėjusių nukentėti nuo prekybos žmonėmis užsienio valstybėse. Nukentėję nuo prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ir nusikalstamoms veikoms asmenys buvo verbuojami žodžiu, per skelbimus spaudoje ir internetu.

Daugiau informacijos apie kovą su prekybą žmonėmis rasite 2019 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalgoje.