copyright

Kovai su prekyba žmonėmis telkiamos bendros institucijų pastangos

Data

2016 10 18

Įvertinimas
0
posedis.jpg

Spalio 17 d. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) įvyko pirmasis naujai sudarytos tarpinstitucinės Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdis. Jame aptarti aktualiausi klausimai ir bendri iššūkiai, siekiant užtikrinti efektyvią kovą su šios srities nusikaltimais bei jų prevenciją.  

Komisijai pirmininkaujantis VRM kancleris Algirdas Stončaitis pasidžiaugė, jog yra sudarytos teisinės prielaidos kovos su prekyba žmonėmis stiprinimui nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu, sutelkiant įvairių institucijų pajėgas. Jis akcentavo kompleksinio požiūrio svarbą, vykdant tokias kovos su prekyba žmonėmis priemones, kurios turėtų ilgalaikę naudą.

Pažymėdamas, jog prekybos žmonėmis nusikaltimai įgauna naujas formas, VRM kancleris A. Stončaitis taip pat pabrėžė, kad ypač svarbu koncentruotis į jų priežastis ir aktyviai dirbti kartu, siekiant prevenciškai įtakoti šį reiškinį. 

Posėdžio metu komisijos nariai  pristatė savo atstovaujamų institucijų kompetencijas ir resursus kovos su prekyba žmonėmis srityje, šiemet vykdomas prekybos žmonėmis prevencijos, baudžiamojo persekiojimo, pagalbos aukoms ir jų teisių apsaugos priemones. Pasikeista nuomonėmis apie jų veiksmingumą, sąveiką su kitų institucijų įgyvendinamais veiksmais.

Buvo aptartos ir ateinančiais metais institucijų planuojamos įgyvendinti priemonės pagal vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 m. veiksmų planą, joms numatomi skirti resursai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės, pasiskirstymas atsakomybėmis ir kt.

Prieita vieningos nuomonės, jog siekiant veiksmingos prevencijos kovos su prekyba žmonėmis srityje ypač svarbu skatinti bendruomeniškumą, stiprinti realią pagalbą šių nusikaltimų aukoms.

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją, kurios personalinė sudėtis šių metų rugsėjį patvirtinta vidaus reikalų ministro įsakymu, sudaro VRM ir įstaigų prie VRM, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Teisingumo Užsienio reikalų ministerijų, Generalinės prokuratūros ir kitų valstybinių institucijų, taip pat Lietuvos vyskupų konferencijos, savivaldybių administracijų, įvairių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Pagrindinė šios komisijos užduotis – koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones ir veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje. Vykdydama Vyriausybės nutarimu jai nustatytas funkcijas komisija analizuos ir vertins rezultatus kovos su prekyba žmonėmis srityje, teiks pasiūlymus dėl šios srities politikos formavimo, institucijų ir įstaigų veiklos tobulinimo šioje srityje, galimų veiksmų bei jų įgyvendinimo.

Posėdžio metu nutarta, jog artimiausiu metu bus surengti kiti šios komisijos posėdžiai, skirti aptarti prekeivių žmonėmis poveikio užkardymo galimybes, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis vaikų apsaugą ir kitus konkrečius kovos su prekyba žmonėmis srities klausimus.