BDAR
gdpr

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijai – Ministro Pirmininko parama

Data

2017 12 07

Įvertinimas
0
Pž.jpg

Gruodžio 6 d. tarpinstitucinė Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija Vyriausybės kanceliarijoje surengė posėdį su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu.  

Posėdį pradėjęs Ministras Pirmininkas Komisijai pažymėjo, kad kovos su prekyba žmonėmis sritis yra svarbi, ir paragino visus Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos narius imtis spręsti bent dalį aptartų problemų iki kito šios komisijos posėdžio, patikindamas, kad jį patį domina, kaip jos yra ir bus sprendžiamos. 

Komisijos pirmininkas, Vidaus reikalų ministerijos (VRM) kancleris Algirdas Stončaitis atkreipė dėmesį į augantį ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis ir nustatytų prekybos vaikais atvejų skaičių, taip pat kintančias prekybos žmonėmis formas ir pabrėžė, kad būtina vykdyti ankstyvąją prekybos žmonėmis prevenciją jau nuo vaikų darželio tam, kad jau vaikai žinotų apie prekybos žmonėmis grėsmes ir kaip netapti šio nusikaltimo aukomis.

Anot A. Stončaičio, kita problema – ilgas baudžiamasis procesas, kurio metu ir po jo reikia užtikrinti pagalbos nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis suteikimą. Šiuo tikslu turi būti sukurta darbo su prekybos žmonėmis aukomis sistema. Nereikia tikėtis, kad visą darbą padarys nevyriausybinės organizacijos. Svarbiausias vaidmuo šioje srityje tenka savivaldybėms ir socialiniams darbuotojams.

Geros praktikos pavyzdys – Kauno miesto savivaldybės modelis. Lietuvos Respublikos pilietis visur yra Lietuvos Respublikos pilietis, todėl per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas būtina aktyvinti darbą su lietuvių bendruomenėmis kitose valstybėse. Reikia ieškoti galimybių paskirti teisėsaugos atašė Jungtinėje Karalystėje, galbūt remtis Švedijos gerąja praktika ir paskirti ambasadorių ypatingiems pavedimams, kuris šiais klausimais dirbtų su diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis.

S. Skvernelis pritarė, kad teisėsaugos atašė paskyrimas yra būtinas ir pasiūlė Užsienio ir Vidaus reikalų ministerijoms paskaičiuoti, kiek lėšų reiktų, jei toks asmuo būtų paskirtas nuo 2018 m. vidurio.

Policijos kapelionas Algirdas Toliatas atkreipė dėmesį, kad į prekybos žmonėmis problemą turime žiūrėti plačiau. Bažnyčia galėtų organizuoti savanorius vykdyti švietėjišką veiklą ir teikti pirmą pagalbą prekybos žmonėmis aukoms ir pasiūlė šiuo tikslu bažnyčiai ir valstybės institucijoms kartu plėtoti Marijos Ramintojos projektą. 

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis pažymėjo, kad šios ministerijos pagrindinis partneris teikiant pagalbą prekybos žmonėmis aukoms yra nevyriausybinės organizacijos. Joms 2018 m. numatoma skirti 115 000 eurų ir ieškoma galimybių dar šią sumą padidinti (2017 m. buvo numatyta 80 000 eurų). Nevyriausybinės organizacijos turėtų veikti kaip specializuotos pagalbos aukoms centrai, viena iš jų turėtų būti koordinuojanti.

Nevyriausybinės organizacijos atstovė Oksana Liutkevičienė išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamo ir nenuoseklaus lėšų teikti pagalbą prekybos žmonėmis aukoms skyrimo ir ypač ribotų galimybių  suteikti pagalbą nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems vyrams.

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulik taip pat pripažino, kad problema labai aktuali, ir pakvietė bendrauti ir bendradarbiauti.

A. Stončaitis, akcentuodamas kompleksinio požiūrio svarbą vykdant tokias kovos su prekyba žmonėmis priemones, kurios turėtų ilgalaikę naudą, pakvietė Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos narius bendradarbiauti plėtojant pagalbos prekybos žmonėmis aukoms modelį ir priminė nevyriausybinėms organizacijoms, kad drąsiai teiktų pasiūlymus dėl pagalbos prekybos žmonėmis aukoms mechanizmo. S. Skvernelis taip pat pažadėjo surasti papildomų lėšų nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. 

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją sudaro VRM ir įstaigų prie VRM, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Teisingumo Užsienio reikalų ministerijų, Generalinės prokuratūros ir kitų valstybinių institucijų, taip pat Lietuvos vyskupų konferencijos, savivaldybių administracijų, įvairių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Pagrindinė šios komisijos užduotis – koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones ir veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje. Vykdydama Vyriausybės nutarimu jai nustatytas funkcijas komisija analizuos ir vertins rezultatus kovos su prekyba žmonėmis srityje, teiks pasiūlymus dėl šios srities politikos formavimo, institucijų ir įstaigų veiklos tobulinimo, galimų veiksmų bei jų įgyvendinimo.