Kuriama bendra dokumentų valdymo sistema

Data

2019 11 28

Įvertinimas
0
DSC_8840.JPG

Lapkričio 26 ir 27 dienomis Vidaus reikalų ministerijoje vyko Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (IRD) ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos organizuotas konsultacinis seminaras, skirtas Dokumentų valdymo bendrąjai informacinei sistemai ir planuojamiems pokyčiams aptarti.

Renginio metu viešojo sektoriaus įstaigų atstovai buvo supažindinti su IRD pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ įgyvendinamu projektu „Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. 

Įgyvendinant projektą numatyta sukurti ir įdiegti informacinę sistemą, skirtą viešojo sektoriaus įstaigų dokumentų valdymui organizuoti, taip pat planuojama pakeisti dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. 

Įgyvendinant projektą įdiegus bendrą Vyriausybės ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų dokumentų valdymo informacinę sistemą, institucijos galės atsisakyti popieriniais dokumentais grįsto veiklos organizavimo, patogiai ir šiuolaikiškai keistis informacija. 

„Bendra valstybės įstaigų informacinė sistema leis automatizuoti pasikartojančias veiklas, patogiau ir paprasčiau keistis įvairaus pobūdžio duomenimis ir, svarbiausia, atsisakyti popierinių dokumentų. Dėl šios techninės pažangos dokumentų valdymo srityje bendradarbiavimas tarp institucijų taps šiuolaikiškas ir žymiai efektyvesnis, bus taupomos didelės valstybės lėšos“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė. 

Pasak vidaus reikalų ministrės, įgyvendinus projektą visa apimtimi, jau 2023 metais kasmet pavyktų sutaupyti net 44 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Dėl optimizuotų procedūrų ir įdiegtų inovacijų iki 25 proc. sumažėtų darbo, susijusio su dokumentų rengimu ir tvarkymu.

Vyriausybės kanceliarijos užsakymu pernai atlikta analizė atskleidė, kad tik pusė visų įstaigų turi ir naudoja dokumentų valdymo informacines sistemas. Tyrime dalyvavo 426 Vyriausybei ir ministerijoms atskaitingos biudžetinės ir viešosios įstaigos.  

Numatyta, kad projekto įgyvendinimo metu informacinė sistema bus sukurta ir įdiegta 501 viešojo sektoriaus įstaigoje, kurios bendrąsias personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos funkcijas atliks Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. 

Įgyvendinus projektą daugės informacinę sistemą naudojančių viešojo sektoriaus įstaigų, nes Dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema bus skirta viso viešojo sektoriaus įstaigų bendrosios informacinės sistemos dokumentų valdymui organizuoti.
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos atstovai seminare pristatė dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kaip tai prisidės prie pokyčių IRD įgyvendinant Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo projektą. 

Atnaujinus teisės aktus bus sudaromos galimybės didinti dokumentų valdymo funkcijų efektyvumą viešojo sektoriaus įstaigose, diegti naujus veiklos organizavimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelius.