BDAR
gdpr

Kvietimas ES Baltijos jūros regiono strategijos koordinatoriams teikti projektų paraiškas

Data

2015 12 08

Įvertinimas
0

Vidaus reikalų ministerijos koordinuojama Lietuvoje Interreg Baltijos jūros regiono programa paskelbė kvietimą teikti projektų paraiškas Europos Sąjungos (ES) Baltijos jūros regiono strategijos Politinių sričių koordinatoriams ir Horizontaliųjų veiksmų lyderiams, siekiant suteikti jiems paramą įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategijos tikslus.

Projekto paraiškas galima teikti 2015 m. gruodžio 2 d. – 2016 m. sausio 28 d. Projekte turėtų dalyvauti mažiausiai 2 skirtingų šalių partneriai, koordinuojantys ES Baltijos jūros regiono strategijos Politinę sritį ar Horizontaliuosius veiksmus. Programos lėšomis bus kompensuojama 85 proc. patirtų tinkamų finansuoti institucijų-partnerių išlaidų. Bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 24 mėn.

Projekto pavyzdinės / galimos veiklos:

  • organizuoti Strategijos įgyvendinimo priežiūros / koordinacinių grupių susitikimus;
  • organizuoti tematinių sričių seminarų, darbo grupių susitikimus, susitikimus su socialiniais partneriais;
  • tematiniai srities tyrimai;
  • komunikacija;
  • partnerių šalių bendrų projektų iniciavimo susitikimai ir kitos veiklos, susijusios su Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimu.

Kvietimo tekstas paskelbtas Interreg Baltijos jūros regiono programos tinklapyje: www.interreg-baltic.eu.