BDAR
gdpr

Laisvas ES piliečių judėjimas yra pamatinė vertybė, tačiau ja negalima piktnaudžiauti, sako vidaus reikalų tarybos pirmininkas

Data

2013 12 06

Įvertinimas
0
Laisvas ES piliečių judėjimas yra pamatinė vertybė, tačiau ja negalima piktnaudžiauti, sako vidaus reikalų tarybos pirmininkas
Laisvas ES piliečių judėjimas yra pamatinė vertybė, tačiau ja negalima piktnaudžiauti, sako vidaus reikalų tarybos pirmininkas

Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai gruodžio 5 d. Briuselyje aptarė tam tikrus su laisvu asmenų judėjimu ES erdvėje susijusius klausimus ir teigiamai įvertino galutinę Europos Komisijos ataskaitą, kurioje analizuojami teisės į laisvą asmenų judėjimą aspektai ir teisinė padėtis šioje srityje.

[end_header]

„Laisvas asmenų judėjimas yra pamatinė ES vertybė ir privalome ją tvirtai saugoti. Tačiau reikia pabrėžti, kad šią teisę lydi įsipareigojimai, kurių turi laikytis ES piliečiai, ir bet koks piktnaudžiavimas šia teise ar valstybių narių socialinės apsaugos sistemomis turi sulaukti greito ir deramo atsako“, – teigė vidaus reikalų ministrų posėdžiui pirmininkavęs Lietuvos vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.

Austrijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos vidaus reikalų ministrai 2013 m. balandį pirmininkaujančiai šaliai išsiųstame bendrame laiške išreiškė susirūpinimą dėl tam tikrų piktnaudžiavimo atvejų, susijusių su laisvu ES piliečių judėjimu Sąjungoje.

Taryba aptarė Komisijos komunikatą, kuriame apibendrinama tikslinės grupės, kuri buvo įkurta po tragiškų įvykių Viduržemio jūroje, išvados ir įvardijamos pagrindinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią panašaus pobūdžio įvykiams ateityje. Tarp jų – bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis stiprinimas, skatinimas aktyviau dalyvauti pabėgėlių perkėlimo programose ir regioninių apsaugos programų vystymas, kova su prekyba žmonėmis ir žmonių gabenimu užsiimančiomis organizuotomis nusikalstamomis grupėmis, sienų stebėjimo gerinimas, tuo pačiu siekiant gelbėti migrantų gyvybes Viduržemio jūroje, abipusė pagalba ir solidarumas su kitomis ES valstybėmis narėmis, kurios patiria didelį migracinį spaudimą.

„Komunikate aiškiai įvardyta, kad ES turi priemonių užkirsti kelią naujoms tragedijoms jūroje, ir turime kuo plačiau jas naudoti. Remdamasi spalio Europos Vadovų Tarybos išvadomis, pirmininkaujanti šalis informuos Europos Vadovų Tarybą apie šiandienos diskusijų rezultatus“, – sakė D. A. Barakauskas.

Ministrai taip pat aptarė klausimą dėl vadinamųjų užsienio kovotojų – asmenų, kurie kovoja ginkluotų konfliktų zonose (pirmiausiai Sirijoje), grįžta į Europos Sąjungą ir grįžę gali kelti grėsmę ES ir valstybių narių saugumui. ES Kovos su terorizmu koordinatorius Gilles De Kerchove`as pabrėžė, kad jų vis daugėja. Ministrai pabrėžė, kad siekiant užkirsti kelią ES vidaus saugumui kylančioms grėsmėms, reikia įgyvendinti siūlomas priemones, tokias kaip prevencija, keitimasis informacija, baudžiamoji teisena, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis.

Taryba negalėjo vienbalsiai sutarti dėl Šengeno teisės taikymo Bulgarijoje ir Rumunijoje, todėl aptarė dabartinę padėtį ir nusprendė grįžti prie šio klausimo 2014 m.

Artėjant Stokholmo programos ES bendradarbiavimo teisingumo, laisvės ir saugumo srityje pabaigai (2014 m.), aptartos teisingumo ir vidaus reikalų srities perspektyvos. Ministrai išsakė lūkesčius, atsižvelgdami į pirmininkaujančios šalies pateiktą informaciją, kurioje įvardijama pažanga šioje srityje ir būsimųjų teisingumo ir vidaus reikalų srities vystymo gairių principai. Sutarta, kad ES tęs pradėtą darbą rengdama šios srities gaires.

Vidaus reikalų ministras D. A. Barakauskas ir viceministras E. JankevičiusES vidaus reikalų tarybos posėdisES vidaus reikalų tarybos posėdis

Ministras D. A. Barakauskas ir EK narė Cecilia MalmstromMinistras D. A. BarakauskasMinistras D. A. Barakauskas ir Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministrė Theresa May

ES Tarybos nuotr.

 Daugiau nuotraukų - galerijoje.