BDAR
gdpr

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimui – 74 mln. eurų ES paramos

Data

2015 12 22

Įvertinimas
0

2015 m. gruodžio 17 d. Europos Komisija patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, kurioje bendrosios valdymo institucijos funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Bendras strateginis programos tikslas – stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono teritorinę sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, kelti ekonominę ir socialinę gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę.

Programos biudžetas – 81,4 mln. eurų, iš kurių 74 mln. eurų skyrė Europos Sąjunga.

Parama bus teikiama pagal keturis teminius tikslus, susijusius su socialinės įtraukties skatinimu ir kova su skurdu (skirta 16,5 mln. eurų); parama vietos ir regiono geram valdymui (skirta 14,4 mln. eurų); vietos kultūros skatinimu ir istorinio paveldo išsaugojimu (skirta 16 mln. eurų); sienų valdymo ir pasienio saugumo tobulinimu (skirta 19,7 mln. eurų). 

Programoje gali dalyvauti Latvijos Latgalos ir Žemgalos regionai, Lietuvos Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Alytaus ir Kauno apskritys ir Baltarusijos Vitebsko, Mogiliovo, Minsko, Gardino sritys ir Minsko miestas.

Programos interneto svetainė: www.enpi-cbc.eu.